Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmumu finanšu vadības modelis Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Corporate financial management model in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec.J.Komkova
Anotācija Maģistra darba temats ir Uzņēmumu finanšu vadības modelis Latvijā. Izvēlētais temats ir aktuāls mūsdienu situācijā, kad globalizācijas un informāciju tehnoloģijas attīstības dēļ, vide, kurā uzņēmumi darbojas ir ļoti dinamiska un tās attīstības tendences paliek aizvien grūtāk prognozējamas. Pēdējos gados var novērot pakāpenisku uzņēmumu finanšu vadības un analīzes nozīmes paaugstināšanos. Nesenā pasaules finanšu krīze, kam sekoja vesela virkne izmaiņu valsts likumdošanā un ekonomikā, bija smags pārbaudījums Latvijas uzņēmējiem. Nepareizi pieņemti finanšu lēmumi pasliktināja uzņēmumu finansiālo stāvokli un izraisīja daudzu uzņēmumu maksātnespēju. Statistiskie dati liecina, ka finanšu krīze visvairāk skara uzņēmumus, kas darbojas tirdzniecības nozarēs, kur lielāku neto apgrozījuma kritumu ir piedzīvojuši vairumtirdzniecības nozarē strādājošie uzņēmumi. Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām analītiskajā daļā tiek apskatīta uzņēmumu finanšu vadības teorijas būtība, tās attīstība un loma ikviena uzņēmuma veiksmīgā un ilgtspējīgā attīstībā. Tiek izanalizētas finanšu vadības teorijas attīstības tendences pasaulē un raksturota tās vēsture Latvijā. Teorētiskajā daļā tiek veikta vairumtirdzniecības nozares uzņēmumu finanšu vadību ietekmējošo faktoru izpēte, pamatojoties uz nozares darbības specifiku. Vairumtirdzniecības uzņēmumu finanšu vadību svarīgāko ietekmējošo faktoru atlases pamatā ir šo faktoru vērtēšana ņemot vērā to nozīmīgumu, uzņēmuma vadības spēju tos ietekmēt, kā arī šo faktoru salīdzināmību. Pamatojoties uz vairumtirdzniecības nozares uzņēmumu darbības specifikas pētījumiem tiek izstrādāts vairumtirdzniecības uzņēmumu finanšu vadības modelis, kas satur tādus svarīgus finanšu vadības posmus kā finanšu vadības stratēģijas izstrāde, uzņēmuma finanšu analīze, finanšu plānošana un prognozēšana, finanšu vadības lēmumu pieņemšana un finanšu kontrole. Darba zinātniski praktiskajā daļā izstrādātais finanšu vadības modelis tiek aprobēts praksē vairumtirdzniecības nozarē strādājošā uzņēmumā. Tiek izanalizēta izstrādātā vairumtirdzniecības modeļa ieviešanas rezultāti un novērtēta tā pozitīva ietekme uz uzņēmuma finansiālo stabilitāti un darbības efektivitāti. Darbs ir izveidots pārskatāmā un viegli saprotama veidā, saturot vairākas tabulas, diagrammas un grafikus. Pēc katras shēmas un tabulas ir sniegta tās analīze un paskaidrojums. Darba sakumā uzstādītai mērķis ir sasniegts pilnībā. Darbā ir veiksmīgi atspoguļota uzņēmumu finanšu vadības teorētiska bāze, pateicoties literatūras resursu pieejamībai, un balstoties uz tās, ir sekmīgi veikta Latvijas uzņēmumu makro un mikro vides analīze, pēc kuras veikšanas bija iespējams izstrādāt efektīvas Latvijas vairumtirdzniecības uzņēmumu finanšu vadības modeli.
Atslēgas vārdi Finanses, vadība, modelis, vairumtirdzniecība, uzņēmums, finanšu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Finance, management, model, wholesale, enterprise, financial analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 21:01:12