Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vides analīzes metodes un to izmantošana uzņēmējdarbībā"
Nosaukums angļu valodā "Methods of Environment Analysis and their Application in Business"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
Recenzents Asist., Mg.oec. V.Šatrevičs
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore : Diāna Sjanita Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Vides analīzes metodes un to izmantošana uzņēmējdarbībā” Bakalaura darba apjoms: 55 lapas, kurās ietvertas 7 tabulas un 14 attēli. Darba analītiskā apskata daļa sastāv no 4 nodaļām un 4 apakšnodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa – no 6 nodaļām un 5 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli : speciāla un vispārēja ekonomiska literatūra, dažādi elektroniskie resursi, LR statistikas dati, nepublicētie mācību līdzekļi un uzņēmuma materiāli – kopā 24 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izstrādāta vides analīzes metožu klasifikācija, veikta konkrētā uzņēmuma vides novērtēšana efektivitātes paaugstināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sjanita D., Vides analīzes metodes un to izmantošana uzņēmējdarbībā: Bakalaura darbs / Zinatn. vadītāja Ezera I.- Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2011.-55 lpp.
Atslēgas vārdi Bakalaura darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelor thesis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 21:40:35