Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu administrēšanas pilnveidošana VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Rēzeknes klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Tax Administration System at State Revenue Service Tax Board Latgale Tax Administration Department Rezekne Customers Service Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Andrejeva, VID Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma: “Nodokļu administrēšanas pilnveidošana VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Rēzeknes klientu apkalpošanas centrā” ir aktuāla, jo pēdējo gadu laikā Valsts ieņēmumu dienests ir bijis pakļauts daudzām pārmaiņām – gan strukturālām, gan organizatoriskām, kuras ir ietekmējušas gan atsevišķus nodokļu administrēšanas procesa posmus, gan visu procesu kopumā. Ekonomiskā situācija valstī ir atstājusi iespaidu uz uzņēmējdarbību un ietekmējusi nodokļu maksātāju attieksmi pret saistību pildīšanu, tādējādi nodokļu administrācijai ir jāpielāgojas šai situācijai, lai negrautu savu autoritāti nodokļu maksātāju acīs un veicinātu labprātīgu un savlaicīgu saistību izpildi. Par pētījuma objektu tika izvēlēts Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes (turpmāk – NP) Latgales Nodokļu administrēšanas daļas (turpmāk – LNAD) Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs (turpmāk - KAC). Pētījuma priekšmets – nodokļu administrēšana VID NP LNAD Rēzeknes KAC. Lai sasniegtu diplomdarba pētījumam izvirzīto mērķi - izpētīt VID NP LNAD Rēzeknes KAC nodokļu administrēšanas procesu, tiesisko pamatojumu un izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidošanai, autore iepazinās ar VID vēsturisko attīstību, darbību reglamentējošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem, VID mērķiem, uzdevumiem, pienākumiem un struktūru; pētīja VID NP LNAD Rēzeknes KAC nodaļas, to veicamās funkcijas un uzdevumus, galvenos darbību raksturojošos rādītājus, noskaidroja, kādas galvenās nodokļu administrēšanas funkcijas tiek veiktas VID NP LNAD Rēzeknes KAC, konstatēja trūkumus un meklēja risinājumus to novēršanai. Pētījuma beigās tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi nodokļu administrēšanas pilnveidošanai. Pētījumā autore izdala 4 galvenās nodokļu administrēšanas funkcijas – nodokļu maksātāju apkalpošanu, deklarāciju un pārskatu pieņemšanu, nodokļu kontroli un nodokļu parādu piedziņu. Veicot pētījumu ar monogrāfiskās, normatīvo aktu analīzes, statistikas analīzes, dinamikas, salīdzinājuma un grafisko metodēm, ir izdarīti secinājumi, kuru rezultātā ir nosauktas galvenās nodokļu administrēšanas problēmas Rēzeknes KAC, kā arī sniegti priekšlikumi nodokļu administrēšanas pilnveidošanai, kas var tikt izmantoti par pamatu nodokļu administrēšanas procesa uzlabošanai ne tikai Rēzeknes KAC, bet arī kopumā VID. Pētījuma periods ir 2006. – 2011.gads. Diplomdarba apjoms ir 86 lapas. Tas sastāv no 3 sadaļām, kas sadalītas 9 nodaļās. Diplomdarba pētījumā ietvertas 19 tabulas, 8 attēli. Pētījuma veikšanā izmantoti 38 bibliogrāfiskie avoti – grāmatas, normatīvie akti, interneta resursi un VID nepublicētie materiāli. Ir 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nodokļu administrēšana, Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax administration, State revenue service, taxpayers
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2011 21:30:10