Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "SIA „LDZ Cargo” finansiālā stāvokļa analīze"
Nosaukums angļu valodā "Financial Analysis of the “LDZ Cargo” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents J.Kuškins, RTU lektors
Anotācija Diplomdarba mērķis ir, izpētot finansiālā stāvokļa analīzes būtības teoriju, veikt objekta finanšu analīzi, izdarīt secinājumus un atrast iespējamās pilnveidošanas iespējas. Par pētījuma objektu tiek izvēlēts uzņēmums SIA LDZ Cargo, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu. Par darba pētījuma priekšmetu tiek izvēlēta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze no 2008.gada līdz 2010.gadam. Diplomdarba tēma ir aktuāla, jo mūsdienās daudzos uzņēmumos trūkst finanšu plānošanas jeb tā ir attīstības stadijā. Grāmatvedības nodaļas nodarbojas galvenokārt ar uzskaiti un pārskatu sastādīšanu, bet netiek veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze. Savukārt analīze atļauj precīzi noteikt vissvarīgākos finanšu raksturojumus, kuri identificē panākumu varbūtību vai uzņēmuma bankrotu. Darba praktiskā nozīme izpaužas noteiktu finanšu analīzes metožu kopuma izvēlēšanā, lai veiktu uzņēmuma finanšu analīzi, atklāt problēmas un atrast iespējamos problēmu risinājumus. Praktiskā nozīme izpaužas arī autores rekomendācijās finansiālā stāvokļa uzlabošanai, izmantojot veiktās analīzes rezultātus. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir izpētīta finanšu analīzes loma uzņēmuma vadībā. Nodaļās tiek izpētīta analīzes būtība, tās mērķi, metodes un tiek aprakstīta finanšu pārskatu analīze. Otrā daļa ir veltīta finanšu koeficientu analīzei un bankrota diagnostikai. Trešajā daļā tiek aplūkots SIA LDZ Cargo vispārējs raksturojums un tiek veikta uzņēmuma nodokļu maksājumu analīze. Ceturtajā daļā, pamatojoties uz iepriekšējās daļās izpētīto teoriju un metodiku, tiek veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, bankrota analīze, kā arī balstoties uz teorētisko aspektu pētījumu un finanšu praktisko analīzi, ir izstrādātas rekomendācijas uzņēmuma finanšu darbības pilnveidošanai. Diplomdarba apjoms ir 70 lappuses, tajā ir iekļautas 20 tabulas un 23 attēli, kā arī 28 formulas. Bibliogrāfijas sarakstā ir iekļauti 30 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi finansiālā stāvokļa analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā financial analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 15:07:19