Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Korporatīvā sociālā atbildība kā konkurētspējas paaugstināšanas instruments"
Nosaukums angļu valodā "Corporate Social Responsibility as a Tool for Rising of Competitiveness"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Anotācija Korporatīvā sociālā atbildība balstās uz uzņēmuma pamatvērtībām – klients, kvalitātes izcilība un komandas gars – tas viss sekmē ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību. Sociālā atbildība aptver uzņēmu darbību, kas organizēta, lai nepiesārņotu apkārtējo vidi, efektīvu resursu izmantošanu un sakārtotus ražošanas procesus, rūpes par darbiniekiem, nodrošinot drošus un labus darba apstākļus, apmācības kvalifikācijas paaugstināšanai, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, atbalstu sociālo projektu īstenošanai un labdarības pasākumiem. Pētījuma problēma ir saistīta ar to, ka uzņēmuma valdība grib, lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs un iekārotu aizvien lielāko tirgus segmentu. Līdz ar to tiek mēklēti jauni veidi, kā konkurētspēju paaugstināt. Viens no veidiem ir korporatīvās sociālās atbildības programa, kura Latvijā, tāpat kā daudzas citās valstīs, sākusi un turpina attīstīties stihiski. Nav noteikti konkrēti modeļi kā korporatīvās sociālās atbildības programmu analīzēt un īstenot, pat nav vēl noteikta skaidra un visaptvēroša korporatīvās sociālās atbildības definīcija, kā arī līdz galām nav saprotāms tās jēdziens un būtība gan sabiedrības vidē, gan biznesa vidē, gan zinātnes vidē. Darba hipotēze – efektīvi izmantojot korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes ir iespējams pastiprināt uzņēmuma reputāciju, veicināt ilgtspējīgu attīstību un paaugstināt savu konkurētspēju. Maģistra darba mērķis: ir izpētīt korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes starptautiskajā un IT uzņēmumā un noskaidrot to izmantošanas iespējas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas nodrošināšanai. Maģistra darba objekts: ir starptautisko konsultāciju un IT uzņēmums Maģistra darba priekšmets: korporatīva sociālā atbildība kā uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas instruments Maģistra darba struktūra – ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts un pielikumi. Darba apjoms ir 122 lapaspuses, tajā iekļauti 21 attēls, 21 tabula, 9 pielikumi
Atslēgas vārdi Korporatīvā sociālā atbildība, KSA, konkurence, konkurētspēja, reputācija, ilgtspēja, kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate social responsibility, CSR, competitivness, sustainability, reputation, quality
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 15:14:56