Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu un ielu izbūves metodes un risinājumi nestabilas grunts apstākļos” („Šmerļa ielas posma rekonstrukcija Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Methods and Solutions of Road and Street Building in Unstabile Soil Conditions”(„Reconstruction of Smerla Street Section in Riga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs „Autoceļu būvniecības metodes un risinājumi nestabilas grunts apstākļos" izstrādāts atbilstoši izsniegtajam uzdevumam. Darbā apskatīti un aprakstīti vairāku veidu risinājumi autoceļu būvniecībai uz nestabilām gruntīm. Katrai metodei ir aprakstīta tās darbības būtība, neliels darbu veikšanas apraksts, kā arī izmantojamie materiāli un to raksturojums. Apskatītas katras metodes pozitīvās un negatīvās īpašības lai būtu iespējams izvēlēties konkrētiem grunts apstākļiem izdevīgāko grunts pastiprināšanas metodi. Inženierprojektā izstrādāta Šmerļa ielas posma rekonstrukcijā Rīgā, posmā no Brīvības ielas 1km garumā. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā posmā. Būvprojekta risinājums paredz NP10.5 normālprofila pielietošanu, esošo autobusu pieturu rekonstrukciju un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši LVS prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 1km. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini tika izpildīti, ievērojot Latvijas valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienots bakalaura darba (ar inženierprojektu) darba izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: • izpētes un aprēķinu daļa 99 lpp. • 7 rasējumi (uz 17 lapām) • 8 tabulas • 53 attēli • 39 izmantotie literatūras avoti
Atslēgas vārdi cementa stabilizācija, grunts pastiprināšana, grunts apmaiņa
Atslēgas vārdi angļu valodā cement stabilisation, bottom reinforcement, bottom exchange
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 18:02:32