Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Informācijas nodrošinājums projektu vadīšanai Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Information security provision for project management in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Anotācija Projektu vadīšanā informācija ir tikpat svarīga kā uzņēmuma vadīšanā, tā kļūst par tikpat svarīgu resursu, kā materiālu, darba vai finanšu resursi, bez kuriem nav iespējama neviena projekta realizēšana. Informācijas izmantošana un nodrošinājums var kļūt par iemeslu projekta panākumiem vai arī par šķērsli, kas pasliktina projekta kopējo stāvokli un apgrūtina tā varbūtību noteikto projekta mērķi, iekļaujoties termiņos un izmaksās, un pilnībā nodrošinot prasībām atbilstošu gala produkta kvalitāti. Nepieciešamās informācijas savlaicīga saņemšana un izplatīšana paaugstina projekta konkurētspēju. Diemžēl, pašlaik vēl nepietiekami tiek apzināta informācijas un komunikāciju apmaiņas loma projektu vadīšanā, kā arī to ietekme uz projekta realizāciju. Tieši šo aspektu var uzskatīt par maģistra darba izpētes galveno problēmu. Pētījuma objekts ir informācijas vadīšana projekta ietvaros. Pētījuma priekšmets ir informācijas nodrošinājums projektu vadīšanai. Maģistra darba mērķis ir izpētīt informācijas nodrošinājuma nozīmi projektu vadīšanā, izstrādājot informācijas plūsmas vadīšanas modeli ražošanas uzņēmumā. Maģistra darbs satur trīs novitātes: 1. Faktoru noteikšana, kas ietekmē projektu vadīšanu. Apskatot projektu vadīšanas zinātniski-teorētisko bāzi, tika parādīti pēc darba autores viedokļa tieši projektu vadīšanu ietekmējošie faktori, izdalot kā ārējo, tā arī projekta iekšējo vidi, tāpat tika sniegts minēto faktoru ietekmes pamatojums. 2. Informācijas klasifikācija projektu vadīšanā. Neskatoties uz eksistējošo informācijas klasifikāciju dažādību, darba autore piedāvā informācijas klasifikāciju, kas tieši attiecas uz projektu vadīšanu un ir tai raksturīga. Sniegtas projekta ietvaros izmantotās informācijas klasificēšanas pazīmes, kā arī nosaukti attiecīgie informācijas veidi. 3. Informācijas plūsmas vadīšanas modelis ražošanas uzņēmumā. Apskatot vairākus informācijas uzvedības modeļus, autore piedāvā informācijas plūsmas vadīšanas modeli ražošanas uzņēmumam, kas oriģinālā formātā var tikt izmantots jaunā produkta izstrādē uzņēmumā ar diezgan šauru darba specifiku, jo sīki apraksta darba procesu, tomēr vispārinot, tam var būt arī plašāks pielietojums. Maģistra darbs satur zinātniski-teorētisko materiālu par uzņēmuma darbību ietekmējošās ārējās un iekšējās vides faktoriem, informācijas klasifikācijas pazīmju dažādību un eksistējošām informācijas uzvedības modeļiem. Modeļi un klasifikācijas ir apkopotas un izpētītas, aprakstīts to darbības mehānisms, kā arī veikta šo modeļu kritiskā analīze, līdz ar to šim darbam ir liela teorētiskā un zinātniskā nozīme. Maģistra darba novitātes tiek izanalizētas un parādītas to praktiskās pielietošanas iespējas. Informācijas nodrošinājums tika apskatīts uz parfimērijas un kosmētikas uzņēmuma, proti, AS Dzintars piemēra, kas savā darbībā jauno produktu izstrādei pielieto projektu pieeju. Novērtējot projektu vadīšanu jaunā produkta izstrādē, uzņēmumam tika veikta informācijas nodrošinājuma analīze. AS Dzintars projektam tika noteikti vadīšanu ietekmējošie faktori, tika klasificēta informācija, kas ir nepieciešama projekta realizācijai, kā arī sīki aprakstīts informācijas plūsmas vadīšanas modelis AS Dzintars. Līdz ar to var teikt, ka maģistra darbam ir arī praktiskais pielietojums.
Atslēgas vārdi Informācijas nodrošinājums, projektu vadīšana, informācijas uzvedības modelis, AS Dzintars
Atslēgas vārdi angļu valodā Information security, project management, information behaviour model, Dzintars
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 18:35:28