Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma SIA ”Rīgas ūdens” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Operational efficiency enhancement project for „Rīgas ūdens” Ltd."
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Diplomprojekta autore: Ivita Kalniņa. Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma SIA Rīgas Ūdens darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Analītiskajā darba daļā ir raksturota ūdensapgādes nozare un uzņēmuma SIA Rīgas Ūdens darbības pamatprincipi, izvērtēti uzņēmumu ietekmējošie iekšējās un ārējās vides faktori, analizēti uzņēmuma darbības efektivitāti raksturojošie finanšu rādītāji un veikta dažādu uzņēmuma darbības virzienu analīze, kā arī ir izstrādāta uzņēmuma SVID analīze un atklātas problēmas. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti 3 priekšlikumi uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, kas ir saistīti ar jaunu klientu piesaistīšanas problēmas risinājumu, debitoru parādu atgūšanas veicināšanu un ūdens patēriņa uzskaites problēmas mazināšanu. Tehnoloģiskajā daļā ir veikta nepieciešamo datu modelēšana un analīze projekta aprēķinu daļas priekšlikumu izstrādei. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēti darba vides riska faktori uzņēmuma Klientu apkalpošanas daļā, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns atklāto risku novēršanai un mazināšanai, kā arī ir analizēta ūdensapgādes pakalpojumu ietekme uz apkārtējo vidi un atklāti pasākumi negatīvās ietekmes ierobežošanai. Grafiskajā daļā ir apkopoti darba gaitā izstrādātie uzskates materiāli. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā ir iekļauti 18 attēli, 44 tabulas, bibliogrāfija 24 avoti latviešu valodā, darbam pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma SIA „Rīgas Ūdens” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational efficiency enhancement project for “Rīgas Ūdens” ltd
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 12:32:08