Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma attīstības iespējas franšīzes apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Possibilities of a Company Development within Franchise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Asist., Mg.oec. V.Šatrevičs
Recenzents Lekt.., Mg.oec. S.Polovko
Anotācija Bakalaura darba autore: Ieva Jurgalāne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darbs temats: Uzņēmuma attīstības iespējas franšīzes apstākļos Bakalaura darba apjoms: darbs sastāv no 58 lapaspusēm, kurās ietvertas 12 tabulas un 15 attēli. Darba analītiskā daļa sastāv no 7 nodaļām un 11 apakšnodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa arī sastāv no 7 nodaļām. Bakalura darbā izmantotie materiāli: pārsvarā izmantota ārzemju biznesa literatūra, dāžādu pētījumu publikācijas, biznesa žurnālu raksti, LR Komerclikuma regulācija, kā arī izmantoti daudz un dažādi elektroniskie resursi- kopā 44 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: salīdzinātas vairākas franšīzes definīcijas no dažādiem avotiem, izstrādāts franšīzes un individuālā biznesa priekšrocību, trūkumu salīdzinājums, veikts franšīzes tirgus pētījums dažādās valstīs, izpētīta franšīzes līguma regulējums Komerclikumā, kā arī veikta konkrēta franšīzes uzņēmuma analīze, izmantojot pilno SVID un kvantitatīvo raksturlielumu analīzi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais darba apraksts: Jurgalāne I. Uzņēmuma attīstības iespējas franšīzes apstākļos:Bakalaura darbs Zinātn. vadītājs Šatrevičs V.- Datorsalikums- Rīga: RTU, 2011
Atslēgas vārdi UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS FRANŠĪZES APSTĀKĻOS
Atslēgas vārdi angļu valodā Possibilities of a Company Development within Franchise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 19:42:48