Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Horizontālo un vertikālo apzīmējumu nozīme satiksmes drošības līmeņa uzlabošanā” („Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai, Madonā”)
Nosaukums angļu valodā „Significance of Horizontal and Vertical Road Marking in Traffic Safety Improvement” („Reconstruction of Blaumana Street Section from Birzu Street to Rupniecibas Street in Madona”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof.J. Smirnovs
Recenzents
Anotācija Darba nosaukums: Horizontālo un vertikālo apzīmējumu nozīme satiksmes drošības līmeņa uzlabošanā (Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai, Madonā) Darba autors: Edgars Gailums Darba veids: bakalaura darbs (ar inženierprojektu) Darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors J.Smirnovs Darba apjoms: 179 lpp, 77 attēli, 31 tabula, 16 grafiskie materiāli, 74 izmantotās literatūras avoti, 1 pielikums Atslēgas vārdi: horizontālie ceļa apzīmējumi, vertikālie ceļa apzīmējumi, ceļu satiksmes drošība Darba apraksts: darbs sastāv no divām daļām- bakalaura darba daļas un inženierprojekta daļas. Bakalaura darbā aprakstīti horizontālie un vertikālie ceļa apzīmējumi, to veidi, izmantotie materiāli, redzamība, ietekme uz autovadītāju uzvedību, ietekme uz satiksmes drošību, kā arī aprakstīta horizontālo ceļa apzīmējumu saistība ar ceļu satiksmes negadījumiem. Pēc literatūras avotu analīzes tika veikts pētījums ar mērķi noskaidrot 931. horizontālā apzīmējuma („zebras" ) ietekmi uz automašīnu ātrumu. Pētījumā tika salīdzināta gājēju pārejas ar šo apzīmējumu un bez tā, mērot automašīnu ātrumu 3 vietās pie gājēju pārejas: 100 m pirms pārejas, tieši pirms pārejas un 100 m pēc gājēju pārejas. Inženierprojekta daļā izveidots rekonstrukcijas projekts Blaumaņa ielai posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai Madonā. Rezultāti: vairāk kā 80% autovadītāju dienas laikā un vairāk kā 70% nakts apstākļos pirms pētījumā salīdzinātajām gājēju pārejām pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, neatkarīgi no tā vai gājēju pāreja ir marķēta vai nav. Naktī pirms gājēju pārejas ar „zebru" automašīnu ātrums samazinās vidēji par 2.93 km/h, bet pirms gājēju pārejas bez „zebras" vidējais ātrums pat palielinās par 0.68 km/h. Secinājumi: 931. horizontālais apzīmējums („zebra") samazina transportlīdzekļu ātrumu nakts apstākļos pirms pētījumā analizētās gājēju pārējas, bet dienasgaismā tas ātrumu būtiski neietekmē. Tā kā lielākā daļa autovadītāju gan dienā, gan naktī pirms gājēju pārejām pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, vēl bez horizontālā apzīmējuma ierīkošanas uz gājēju pārejas, nepieciešams arī veikt papildus pasākumus ātruma samazināšanai un gājēju drošības palielināšanai.
Atslēgas vārdi horizontālie ceļa apzīmējumi; vertikālie ceļa apzīmējumi; ceļu satiksmes drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā horizontal road markings; vertical road markings; traffic safety
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 16:27:36