Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākumu nodokļa administrēšana Valsts ieņēmumu dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Administration of Personal Income Tax at State Revenue Service"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents A.Segliņa, VID nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana Valsts ieņēmumu dienestā”. Tēma ir aktuāla, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecas uz visām fiziskajām personām, kuras gūst ienākumu Latvijā, un ietekmē to labklājību. Biežu likuma grozījumu dēļ šī nodokļa administrēšana nodokļa maksātājiem šķiet sarežģīta un rada jautājumus saistībā ar administrēšanas procesu. Darba mērķis ir - analizējot iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas procesu, noteikt šajā procesā saskatāmas nepilnības un izteikt priekšlikumus procesa uzlabošanai. Darba pētījumu objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot par pamatu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centra darbu. Bet diplomdarba pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana un problēmu novēršanas iespējas, lai praktiski uzlabotu Valsts ieņēmumu dienesta kā nodokļu administrācijas darbu. Diplomdarba 1. nodaļā ir raksturots iedzīvotāju ienākuma nodoklis un tā attīstības vēsture; gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana; 2. nodaļā – raksturota Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas Nodokļu pārvaldes Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs; tā iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas darba organizācija un tajā saskatāmas nepilnības; elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošana un tās nepilnības. 3. nodaļā – apkopoti aptaujas dati un izteikti priekšlikumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanai. Diplomdarbā izstrādes rezultātā ir radušies secinājumi un izstrādāti priekšlikumi, kurus var izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas un darba organizācijas pilnveidošanai Valsts ieņēmumu dienestā. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 63 lappusēm datorsalikumā. Diplomdarbā ir ietvertas 3 tabulas, 14 attēli un 2 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 24 apraksta vienības.
Atslēgas vārdi Diplomdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma paper
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 15:31:52