Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Latvijas veselības aprūpes sistēmas optimizēšana"
Nosaukums angļu valodā „Optimization of health care system in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec.K.Gorbunova
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas optimizēšana" un tā mērķis ir izstrādāt veselības aprūpes finansēšanas modeli, iesaistot veselības aprūpes finansēšanā iedzīvotājus, attiecīgi piedāvājot saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pilnā apmērā un tajā pašā laikā saglabājot ikvienam iedzīvotājam pieejamu neatliekamās palīdzības minimumu. Lai veiksmīgi tiktu sasniegts izvirzītais darba mērķis, tika aplūkota veselības aprūpes sistēma un aprakstīti finansēšanas modeļi, aplūkota citu valstu prakse ar dažādiem finansēšanas avotiem un analizēta situācija veselības aprūpes nozarē Latvijā. Darba gaitā tika izvēlēts iespējamais veselības aprūpes finansēšanas modelis un aprakstīti gan finansēšanas procesi, gan priekšrocības un trūkumi, kā arī veikta analīze par šāda modeļa ieviešanas iespējamību un pielāgošanu Latvijas ekonomiskajai situācijai. Pētījuma rezultātā tika izstrādāts veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modelis un konstatēts, ka valstij nav nepieciešams iedzīvotājiem nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus pilnā apmērā, bet ir jānodrošina neatliekamās palīdzības minimums. Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi tiek finansēti no veselības aprūpes fonda, kur darba devējs, darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona veic iemaksas vai arī persona iegādājas veselības apdrošināšanas polisi. Darbā tiek apskatīta arī atsevišķu iedzīvotāju grupu iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, kur šo pakalpojumu nodrošināšanā iesaistās valsts. Kā viena no izstrādātā veselības aprūpes finansēšanas modeļa priekšrocībām ir tā, ka, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus pilnā apmērā, iedzīvotāji tiek motivēti veikt maksājumus veselības aprūpes fondā. Tādā veidā skaidrāk tiek noteikti veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēji un veselības aprūpes pakalpojumi nav pieejami tiem, kas nodokļu sistēmā neattaisnoti nepiedalās. Darba apjoms ir 80 lapas, darbā ir 12 tabulas, 25 attēli, un izmantoti 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Veselības aprūpes sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Health care system
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 19.04.2011 15:18:47