Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Uzņēmuma ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana VID Latgales nodaļā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Corporate Income Tax Administration at SRS in Latgale Department"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Strautmane, RTU Daugavpils filiāles lektore
Recenzents V.Gurkovska, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma Uzņēmumu ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana VID Latgales nodaļā Uzņēmējdarbības attīstību jebkurā valstī ietekmē dažādi faktori. Kā viena no spēcīgākajām jāmin valstī pieņemtā nodokļu politika. Galvenā nodokļu politikas funkcija ir fiskālā funkcija, kura ir uzskatāma par valsts ekonomikas visaktīvāko un visefektīvāko sastāvdaļu. To var izmantot kā līdzekli, lai veicinātu uzņēmējdarbību, samazinātu bezdarbu, uzturētu stabilu inflācijas līmeni, regulētu importa un eksporta apjomus, veidotu struktūrpolitiku, stiprinātu valsts aizsardzību, veidotu valsts infrastruktūru, nodrošinātu sociālo aprūpi un citu. Diplomdarba mērķis ir apskatīt uzņēmuma ienākuma nodokļa normatīvo bāzi, tā administrēšanas sistēmu VID Latgales nodaļā, kā arī apskatīt ar nodokļa administrēšanu saistītās problēmas. Darba gaitā izstrādāt priekšlikumus nodokļa administrēšanas situācijas uzlabošanai VID Latgales nodaļā. Diplomdarba uzdevumi: izpētīt UIN normatīvo bāzi, kā arī nodokļa attīstību valstī kopumā; noskaidrot un apskatīt UIN nomaksas kārtību, aplūkot nodokļa administrēšanas un kontroles kārtību; aplūkot un analizēt uzņēmuma ienākuma nodokļa administrēšanu un ieņēmumus VID Latgales nodokļu administrēšanas daļa, kā arī noskaidrot nodokļa būtiskuma uz kopējo nodokļu ieņēmumu fona; uz teorētiskās analīzes pamata izdarīt secinājumus, priekšlikumus UIN administrēšanas stratēģijas uzlabošanai un efektivitātes celšanai. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturots uzņēmumu ienākuma nodoklis, tā likmes un riski, kā arī uzņēmuma ienākuma nodokļa administrēšana un kontrole. Diplomdarba otrajā nodaļā veikta uzņēmuma ienākuma nodokļa ieņēmumu analīze LR VID un VID Latgales nodokļu administrēšanas daļā. Diplomdarba trešajā nodaļā tika aplūkotas uzņēmuma nodokļa administrēšanas problēmas un tika izstrādāti uzņēmuma ienākuma nodokļa administrēšanas uzlabošanas veidi. Diplomdarba sastāvs: 3 nodaļas, 62 lappuses, 13 attēli, 8 tabulas, 27 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi zņēmumu ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošana VID Latgales nodaļā
Atslēgas vārdi angļu valodā The Improvement of Corporate Income Tax (CIT) Administration in SRS Latgale Department
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 16:38:14