Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma darbības vadīšanas problēmas"
Nosaukums angļu valodā "Problems of Service a Company Management"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
Recenzents Asoc.prof., Mg.oec.R.Alsiņa
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir "Pakalpojumu uzņēmuma darbības vadīšanas problēmas". Darba apjoms ir 65 lapaspuses, darbā ir aplūkotas 17 tabulas un 33 attēli. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt un noteikt pakalpojumu uzņēmuma iespējamās vadīšanas problēmas. Apskata analītiskā daļa ietver sevī 3 nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta vadīšanas būtība un tās funkcijas. Otrajā nodaļā tiek aplūkoti uzņēmuma mērķu, personāla, struktūras, darba kultūras un tehnoloģiju vadīšanas aspekti. Trešajā nodaļā tiek sniegts ieskats finanšu resursu vadīšanā. Pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek raksturots uzņēmums SIA "Gančevski". Otrajā nodaļā tiek analizēta plānošanas, organizēšanas, motivēšanas un kontroles procesa vadīšana uzņēmumā. Trešajā nodaļā tiek veikta uzņēmuma iekšējas vides faktoru analīze. Ceturtajā nodaļā tiek sniegts uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtējums. Bakalaura darba nobeigumā tiek formulēti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma vadīšanas problēmu risināšanai.
Atslēgas vārdi Uzņēmums, vadīšana, vadītājs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Company, management, manager, director.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 22:11:14