Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu analīze SIA „Samir plus” "
Nosaukums angļu valodā "Analysis of State Social Insurance Mandatory Contributions in “Samir plus”Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Mogorite, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente
Anotācija Diplomdarba „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu analīze SIA „Samir plus”” autors ir Aleksandrs Onufrijevs. Zinātniskais vadītājs: Mg. oec., RTU lektore I.Mogorite. Darba apjoms: 80 lpp., 48 bibliogrāfiskie avoti, 10 tabulas, 26 attēli un 10 pielikumi. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo Latvijas Republikai kā Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Starptautiskās Sociālās aizsardzības asociācijas loceklei ir jāpilda pasaules sabiedrības cilvēktiesību rekomendācijas šajā sfērā, tāpat sociālā apdrošināšana ir konstitucionālo tiesību norma Latvijas Republikā; neskatoties uz valsts ekonomikas dinamisko attīstību, sociāli neaizsargāto personu skaits nesamazinās un sistēma, kas ir sekmīgi izveidota sociālās aizsardzības jomā, tomēr ir jāpilnveido. Sociālās apdrošināšanas problēmas Latvijā nav plaši pētītas. Tās apskatītas tikai atsevišķos periodiskajos materiālos. Tāpēc jebkurš apkopojošs materiāls par šo tēmu ienes noteiktu ieguldījumu šīs sfēras bibliogrāfijā. Pētījuma objekts: valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijas Republikā. Pētījuma priekšmets: valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanas un maksāšanas kārtība SIA „Samir plus”. Darba mērķis: pamatojoties uz analīzes rezultātiem, sniegt priekšlikumus valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksāšanas kārtības pilnveidošanā. Darba uzdevumi: raksturot sociālās drošības sistēmu Latvijas Republikā, jēdzienu, darbības principus, tiesisko regulējumu; veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksātāju, objektu un likmju, kā arī uzskaites un kontroles analīzi; izanalizēt valsts sociālās apdrošināšanas veidus; izpētīt valsts sociālās obligāto iemaksu kontroles sistēmu; veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites analīzi SIA „Samir plus”; izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kas vērsti uz valsts sociālās apdrošināšanas pilnveidošanas iespējām. Diplomdarbā izmantotas sekojošas pētījumu metodes : analītiskā metode, statistiskā metode, informācijas apkopošanai grafiskā analīze. Pirmajā nodaļā veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vispārīgs raksturojums - jēdziens, pamatelementi, tiesiskais regulējums, sociālās apdrošināšanas veidi. Otrajā nodaļā apskatīta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontrole - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta loma, nodokļu maksātāju atbildība. Trešajā nodaļā veikta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu analīze SIA „Samir plus: to aprēķināšanas un uzskaites kārtība, uzņēmuma izdevumu uzskaites kārtība, uzņēmuma izmaksu struktūra un valsts sociālās apdrošināšanas savstarpējā sakarība.
Atslēgas vārdi Valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā State Social insurance
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 08:36:49