Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Atalgojuma sistēmas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Wage System"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec. L.Peiseniece
Anotācija Diplomprojekta autore: Agate Paradņika Diplomprojekta vadītājs: Elīna Gaile-Sarkane, RTU profesore, Dr.oec. Diplomprojekta temats: Atalgojuma sistēmas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 66 lapas; darbā iekļautas 18 tabulas, 23 attēli un 4 formulas; darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 21 literatūras avoti, t.sk. LR MK noteikumus, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, interneta resursi, kā arī Air Baltic Corporation nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par uzņēmumā pastāvošo atalgojuma sistēmu un identificētas galvenās problēmas. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti atalgojuma sistēmas pilnveidošanai. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīta airBaltic grāmatvedības programma, iekšējā mājas lapa, kā arī izveidots nepieciešamās datubāzes paraugs. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības realizēšana uzņēmumā, kā arī sniegts riska faktoru vērtējums. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Paradņikas, A. Atalgojuma sistēmas pilnveidošanas projekts uzņēmumā Air Baltic Corporation: Diplomprojekts Vadītājs: Gaile-Sarkane E. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 66 lpp.
Atslēgas vārdi Atalgojuma sistēmas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Improvement of Wage System
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 09:24:08