Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Eiropas Savienībā un tā pilnveidošanas iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Personal Income Tax in European Union and its Improvement Possibilities in Latvia"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Diplomdarba „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Eiropas Savienībā un tā pilnveidošanas iespējas Latvijā” autore ir Anastasija Fjodorova. Diplomdarba objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā un Eiropas Savienībā. Pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanas iespējas Latvijā. Darbā ir izanalizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma Latvijā, sīkāk tiek izpētīts algas nodoklis. Kā arī ir apskatītas pastāvošas iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir salīdzinātas nodokļu likmes un likmju veidi. Diplomdarba mērķis ir piedāvāt un izanalizēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanas iespējas Latvijā. Svarīgākie darba uzdevumi ir nodokļu sistēmas lomas noskaidrošana tautsaimniecības attīstībā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas analīze Latvijā un Eiropas Savienības valstīs, aktuālu problēmu atklāšana saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanas iespēju piedāvāšana un analīze, kā arī katra pilnveidošanas priekšlikuma efektivitātes noskaidrošana. Detalizēti tiek izpētītas šādu būtiskāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa parametru iespējamas izmaiņas: likmes lielums, likmes veids, neapliekamā minimuma apmērs, atvieglojuma apmērs par apgādājamo un likmes lielums ienākumiem no depozītu procentiem. Turklāt ir izskatīti tādi jautājumi kā minimālas algas apmērs, kopīga nodokļa ieviešana laulātiem, kā arī nulles deklarācijas ieviešanas nepieciešamība. Darbam ir praktiskā vērtība, jo šajā darbā veikta analīze ļauj vispusīgi izvērtēt iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņu nepieciešamību un katras iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilnveidošanas iespējas lietderīgumu Latvijas gadījumā. Diplomdarba apjoms ir 77 lapaspuses. Darba temats ir izklāstīts četrās nodaļās. Pētījuma gaitā tika izmantoti 56 informācijas avoti, iekļauti 24 attēli, 8 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pilnveidošana, Eiropas Savienība, nodokļa likme, algas nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, improvement, European Union, tax rate, payroll tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 16:20:48