Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personāla darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Development of Performance Appraisal System of a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.psych. S.Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta autore: Ieva Ilziņa Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Uzņēmuma personāla darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izveides projekts. Diplomprojekta apjoms: 71 lapa; darbā iekļautas 10 tabulas, 16 attēli un 42 formulas; darbam pievienoti 13 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 18 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un organizācijas vadībā, elektroniskie resursi, kā arī AS Idea Port Riga nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par uzņēmuma darbību, personāla skaitu, sastāvu un kustību, sistēmu analītiķa darba saturu, darba izpildījuma novērtēšanas praksi uzņēmumā un IT nozarē, uzņēmuma AS Idea Port Riga nepieciešamību pēc darba izpildījuma novērtēšanas, kā arī tika veikta darbinieku aptauja par darba izpildījuma novērtēšanu un veikta rezultātu analīze. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti divi iespējamie personāla darba izpildījuma novērtēšanas varianti individuālā darba izpildījuma novērtēšanas projekts un komandu darba izpildījuma novērtēšanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstītas darba izpildījuma novērtēšanā autores piedāvātās izmantojamās programmas Microsoft Office Excel 2007 iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības organizēšana uzņēmumā, veikta darba risku novērtēšana un tika izvirzīti priekšlikumi tālākai darba aizsardzības organizēšanai uzņēmumā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Ilziņa, I. Uzņēmuma personāla darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izveides projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 71 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla darba izpildījuma novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā job performance appraisal
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 11:31:27