Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "VID muitas un Valsts robežsardzes sadarbība autoceļu muitas kontroles punktos uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas"
Nosaukums angļu valodā "Cooperation between SRS Customs and State Border Guard on State Border in the Customs Control Points to the Republic of Latvia and the Russian Federation"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs E.Mazuls, VID MP MKOD Muitošanas organnizācijas nodaļas vad.
Recenzents A.Gulbis, RTU praktiskaisdocents, Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Autore izvēlējās veikt pētījumu par Valsts ieņēmumu dienesta muitas un Valsts robežsardzes sadarbības īpatnībām autoceļu muitas kontroles punktos uz Latvijas Republikas Krievijas Federācijas valsts robežas, lai noskaidrotu, vai sadarbība starp iestādēm noris pietiekamā līmenī, jo pēdējo gadu laikā riska faktori, kas būtiski apdraud valsts robežas drošību un ekonomiku ir būtiski palielinājušies. Pētījuma mērķis ir izanalizēt Muitas un Valsts robežsardzes sadarbības tiesiskumu, kompetento iestāžu praktisku sadarbību autoceļu muitas kontroles punktos uz Latvijas Republikas Krievijas Federācijas valsts robežas, veicot personu un transportlīdzekļu pārbaudes un izstrādāt priekšlikumus sadarbības stiprināšanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir veikti šādi uzdevumi: izanalizēt Muitas un Valsts robežsardzes darbības un sadarbības leģitīmo pamatu, sadarbības kārtību nodrošinot valsts robežas suverenitāti, praktiskās sadarbības aspektus autoceļu muitas kontroles punktos uz Latvijas Republikas Krievijas Federācijas valsts robežas, identificēt praktiskas sadarbības problēmas un sniegt priekšlikumus sadarbības stiprināšanai. Ņemot vērā spēkā esošo likumdošanu, autore izsaka viedokli par Muitas un Valsts robežsardzes amatpersonu veicamiem pienākumiem nodrošinot valsts robežas drošību. Kā arī autore ir identificējusi problēmas iestāžu sadarbības efektīvai nodrošināšanai un piedāvā to iespējamos risinājumus. Darba apjoms ir 64 lpp., ko papildina pielikumi, uzskatāmi papildinot teorētisko izklāstījumu. Pirmajā nodaļā apskatīts Muitas un Valsts robežsardzes darbības tiesiskais pamats, uz kuru pamata tiek organizēta iestāžu pārbaudes veicošo struktūrvienību dienesta (darba) organizācija, nodrošinot personu, transportlīdzekļu un kravu (preču) muitas kontroli un robežpārbaudi. Otrajā nodaļā apskatīts Muitas un Valsts robežsardzes sadarbības tiesiskais pamats organizējot un veicot informācijas apmaiņu, izstrādājot normatīvos aktus sekmīgai iestāžu amatpersonu darbībai veicot robežu šķērsojošo pārbaudes. Trešajā nodaļā autore izanalizēja kompetento iestāžu praktiskās sadarbības realizāciju un tās problēmas autoceļu robežšķērsošanas vietās, veicot robežu šķērsojošo personu un transportlīdzekļu pārbaudes un jonizējošā starojuma avotu kontroli. Izstrādājot darbu, autore izmantoja teorētiskās un empīriskās metodes: literatūras, normatīvo aktu un dienesta dokumentācijas izpēte, analīze un apkopošana, salīdzināšana, pārrunas un intervēšana. Diplomdarba nobeigumā ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Šo pētījumu varētu izmantot dienesta vajadzībām mācību procesā un praktiskajā darbā.
Atslēgas vārdi Muita
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2011 18:40:15