Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Pasažieru lidmašīnas strūklas aizspārna projektēšana."
Nosaukums angļu valodā "Blow Flap Design for Passenger Aircraft."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Prof. Vitālijs Pavelko
Recenzents Hab. inž. zin. dokt. Nikolajs Tjuņins
Anotācija Bakalaura darbā Pasažieru lidmašīnas strūklas aizspārna projektēšana mērķis ir iepazīties un izpētīt gaisakuģu enerģētisko (strūklas) spārna mehanizāciju, kā arī veikt oriģināla prototipa apskaitļošanu, izveidot tā rasējumus, ka arī novērtēt tā tehniski-ekonomisko efektivitāti. Šajā darbā par galvenajiem informācijas avotiem kalpoja aviācijas zinātniskā literatūra, tai skaitā aviācijas teorijas grāmatas, zinātniskās publikācijas, ko piedāvāja plašie interneta resursi. Būtisku lomu spēlēja arī bakalaura darba vadītāja profesora V. Pavelko ieteikumi un padomi. Par iemeslu šādas tēmas izvēlē kalpoja vēlēšanās izzināt, ko jaunu, kā arī pārbaudīt savus spēkus. Enerģētiskās spārna mehanizācijas tēma ir samērā maz izpētīta, praksē ir izveidoti tikai daži reāli prototipi, šādas mehanizācijas pētīšanai. Ir skaidrs, ka ir nopietni šķēršļi enerģētiskās spārna mehanizācijas ieviešanai civilajā aviācijā, taču, ja tie tiek pārvarēti, paveras plašas iespējas turpmākai aviācijas attīstībai. Veiksmes gadījumā no ekonomiskā viedokļa šādu sistēmu ieviešana samazinātu gan ražošanas izmaksas, jo teorētiski ir daudz vienkāršākas, gan ļautu ietaupīt infrastruktūras izmaksas, jo ļautu izmantot mazāku izmēru skrejceļus un lidostas. Kā būtisks faktors ir jāmin arī samazināts trokšņu līmenis, ko pieprasa IATA regulas. To savukārt piedāvā strūklas aizspārnu izmantošana salīdzinājumā ar tradicionāliem mehanizācijas veidiem. Bakalaura darbā tika iekļauts teorētisks apskats par iespējamiem gaisakuģu spārna mehanizācijas veidiem. Lai balstītu teoriju, tika veikta datorizēta aerodinamiska analīze, tas, savukārt, ļāva izdarīt secinājumus, par nepieciešamo strūklas aizspārna prototipa formu un veidu. Strūklas aizspārna prototipam tika veikti visi nepieciešamie apskaitļošanas darbi, kas iekļāva gan nepieciešamā cauruļvada aprēķinu, nepieciešamā spiediena un ātruma aprēķinus, gan ģeometriskos aprēķinus, kā arī veikta iegūto rezultātu analīze. Tika veikti arī daži stiprības aprēķini, kas ļāva spriest par nepieciešamo materiālu izvēli atsevišķu elementu izveidē. Darbu noslēdz grafiskā daļa ar strūklas aizspārna prototipa rasējumiem. Darbā iegūtie rezultāti pierāda, ka ir vērts turpināt darbu pie šādu spārna mehanizācijas veidu izstrādes. Neapšaubāmi reāla prototipa izstrādei ir nepieciešams daudz rūpīgāks un detalizētāks aprēķins, ko var nodrošināt tikai nopietns komandas darbs. Darbā ir 108 lpp, tajā ir 48 attēli, 12 tabulas un 2 grafiki (Microsoft Excel). Darba grafisko daļu veido 6 A1 formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi aizspārns lidmašīna strūklas spārna mehanizācija spārns aerodinamika aviācijas institūts
Atslēgas vārdi angļu valodā jetflap blown flap lift augmentation wing aviation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2011 20:54:02