Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Personnel Selection in a Trade Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents Mg.psych. S.Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta autore: Ieva Urbanoviča Diplomprojekta vadītājs: Gunta Maurāne, RTU lekt., Mg. biol., doc. Diplomprojekta temats: „Tirdzniecības uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 68 lapas; darbā iekļautas 10 tabulas, 28 attēli un 1 formula; darbam pievienoti 12 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 19 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta analīze par uzņēmumu, tā personāla atlases procesu un tajā izmantotajām metodēm, kā arī noteiktas tā galvenās problēmas. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti 3 projekti. Pirmajā projektā izstrādāti zālēs darbinieka atlases kritēriji un veikalu direktoru iesaiste atlases procesā. Otrajā projektā izveidota piesaistes programma profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņiem. Trešajā projektā izveidota kandidātu datu bāze. Tehnoloģiskajā daļā apskatīts uzņēmuma personāla uzskaites datorprogrammas pielietojums personāla uzskaitē. Darba aizsardzības daļā analizēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā un izstrādāts darba aizsardzības plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Urbanoviča, I. Tirdzniecības uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Maurāne G. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011. – 68 lpp.
Atslēgas vārdi Maxima atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel Selection in Maxima
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 14:10:45