Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Autokravu pārvadājumu uzņēmuma investīciju projekta novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā „ Assessment of investment project of a road transportation company”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec.L.Ādamsone
Recenzents
Anotācija Maģistra darba Autokravu pārvadājumu uzņēmuma investīciju projekta novērtēšana" autore ir Malvīne Harju. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētisko analīzi, veikt SIA ABC Trans" investīciju projekta analīzi un novērtējumu, izstrādāt ieteikumus, rekomendācijas uzņēmuma turpmākās darbības attīstīšanai un jaunu investīciju projektu izstrādei. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, teorētiskajā daļā tika apkopota informācija par investīcijām, investīciju projektu veidiem un lēmumu pieņemšanu, finanšu aprēķiniem un šo projektu novērtēšanu, kā arī raksturota autotransporta nozare un apskatīti investīciju apjomu un uzņēmējdarbību ietekmējošie faktori. Praktiskajā daļā tika sniegts īss SIA ABC Trans" raksturojums, novērtētas trīs finansēšanas alternatīvas, aprēķināts - vai uzņēmumam ir izdevīgi iegādāties vilcēju un puspiekabi, kā arī apkopoti anketēšanas rezultātā iegūtie dati. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Būtiskākais secinājums - ja SIA ABC Trans" veiktu investīciju projektu aprēķinus un novērtēšanu, tad nepamatoti investīciju lēmumi tiktu pieņemti retāk. Dots priekšlikums uzņēmumam samazināt aizņemtā kapitāla īpatsvaru un ģenerēt lielāku peļņu, lai varētu domāt par jauniem investīciju projektiem un uzņēmuma attīstību. Tēmas aktualitāti pierāda fakts, ka transports jau ilgus gadus tiek atzīts par vienu no svarīgākajām valsts sociālās un ekonomiskās attīstības nozarēm. Autopārvadājumi sasaista biznesu ar visiem pasaules tirgiem un ikvienam nodrošina drošu, videi draudzīgu, pieejamu mobilitāti. Ir svarīgi īstenot jaunus un ienesīgus investīciju projektus katrā individuālā uzņēmumā, jo līdz ar to attīstīsies nozare kopumā. Maģistra darba apjoms ir 80 lapas. Tas sastāv no 3 nodaļām. Autore maģistra darba aplūkojamo jautājumu ilustrēšanai izmantoja 21 tabulu, 9 attēlus un 4 pielikumus. Darba izvirzīto mērķu sasniegšanai autore izmantojusi 34 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi investīciju projekts, starptautiskie kravu autopārvadājumi, naudas plūsma
Atslēgas vārdi angļu valodā investment project, international cargo road transport, cash flow
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 20.04.2011 09:48:06