Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Korporatīvas sociālās atbildības stratēģija konkurētspējas veidošanā"
Nosaukums angļu valodā "Corporate social responsibility strategy in creating competitiveness"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. K.Didenko
Recenzents Dr.oec., prof., J.Zvanītājs
Anotācija Globālā pasaules kārtībā no uzņēmējdarbības sagaida, ka tā gūs peļņu un palielinās savu konkurētspēju, vienlaikus sekmējot ilgtspējīgu ekonomisko, vides un sociālo attīstību. Esošajā piesātinātajā tirgū, kad pastāv ļoti sīva konkurence starp dažādām korporāciju viesnīcu ķēdēm, piedāvātais pakalpojums ir gandrīz vienlīdzīgs un praktiski neatšķiras no konkurentu piedāvātā pakalpojuma, taču jebkuram uzņēmumam ir svarīgi attīstīties un būt konkurētspējīgam arī esošās krīzes tirgus situācijā. Galvenā problēma ir tāda, ka jāatrod jauns veids kā būt atšķirīgam un atpazīstamam, tādējādi piesaistot jaunus klientus un iekarojot lielāku tirgus daļu. Jebkurš uzņēmums var pilnveidot savu biznesu nekaitējot nevienai no ieinteresētajām pusēm ieviešot savā darbībā koncepciju vai stratēģiju attiecībā uz korporatīvās sociālās atbildības elementiem, kuri ietver sevī atbildību pret darbiniekiem, klientiem, īpašniekiem, piegādātājiem, pašvaldību, sabiedrību un, pastāvot esošām klimata izmaiņām, pats galvenais pret dabu. Uzņēmumiem ir nepieciešams izveidot noteiktu stratēģiju, kas ietvertu precīzas darbības, kuras būtu darāmas attiecībā pret katru no iesaistītajām pusēm, nodrošinot pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanu, tādā veidā sasniedzot uzņēmuma galvenos rezultātus.Pētījuma objekts - viesnīcas pakalpojumu uzņēmumi. Pētījuma priekšmets - korporatīvās sociālās atbildības stratēģijas izveide. Maģistra darba mērķis novērtējot esošo konkurētspēju viesnīcas pakalpojumu uzņēmumos un izanalizējot galvenos konkurētspēju ietekmējošus faktorus, izstrādāt viesnīcu korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Pamatojoties uz statistiku izanalizēt Latvijas tūrisma konkurētspēju un veikt detalizētu analīzi viesnīcu pakalpojumu sektorā; 2. Izvērtēt korporatīvās sociālās atbildības būtību un pielietošanu Latvijā, balstoties uz pirmo reizi Latvijā norisināto ilgtspējas indeksa iegūtajiem rezultātiem; 3. Noteikt korporatīvās sociālas atbildības priekšrocības un trūkumus, izanalizējot SVID analīzi; 4. Izpētot atbilstošo teoriju, noteikt viesnīcas pakalpojumu konkurētspēju ietekmējošus faktorus; 5. Izvērtēt viesnīcas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas iespējas attīstības kontekstā; 6. Izvērtējot korporatīvās sociālas atbildības nozīmi uzņēmumā un izpētot Eiropas izcilības modeļa un SOCIALSME programmas nozīmīgumu, izstrādāt viesnīcu korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju; 7. Izmantojot izstrādāto stratēģiju, veikt viesnīcā darbinieku un klientu apmierinātības izvērtējumu, kā arī izmaksu samazināšanas efektivitātes aprēķināšanu vides negatīva efekta samazināšanas nolūkā. Maģistra darba hipotēze: Viesnīcu ilgtspējīgas attīstības veiksmes atslēga ir, nodrošināt darbinieku un klientu apmierinātību, vienlaikus nodrošinot vides saglabāšanu, sniegt augsta servisa līmeņa pakalpojumus, palielinot uzņēmuma konkurētspēju. Maģistra darba laikā autore iestrādāja šādas novitātes: 1. Viesnīcu stratēģijas izveidošana, kas balstās uz trim galvenajiem principiem, nodrošinās viesnīcas ilgtspējīgu attīstību; 2. Viesnīcu stratēģijas ietvaros ieviest Latvijas viesnīcās 5 pakāpju apmācības programmu, kas veicinās darbinieku apkalpošanas kvalitāti un nodrošinās arī motivācijas attīstību; 3. Viesnīcu stratēģijas ietvaros izveidot Īpašo Jaunlaulāto Naktsmītnes piedāvājuma projektu, kas nodrošinās viesnīcas pakalpojumu augstāku kvalitāti un klientu vajadzību apmierināšanu.
Atslēgas vārdi KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS STRATĒĢIJA KONKURĒTSPĒJAS VEIDOŠANĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY IN CREATING COMPETITIVENESS
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 20:50:10