Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement in Personnel Selection in a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents Dr.oec. A.Sarnovičs
Anotācija Diplomprojekta autore: Daila Sarkane Diplomprojekta vadītājs: Gunta Maurāne, Mg.biol.,prakt.doc. Diplomprojekta temats: Pakalpojumu uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 61 lapa; darbā iekļautas 15 tabulas, 23 attēli un 4 formulas, darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli, interneta resursi, Latvijas Republikas likumdošanas normatīvie akti, uzņēmuma darbinieki. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par pasažieru pārvadājumu uzņēmumu. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti par tēmām-personāla atlases kritēriji un metodes, personāla atlases intervija, apmācības kursi kvalitatīvas atlases veikšanai. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta elektronisko dokumentu aprites sistēma DocLogix un Microsoft Office Excel izmantošana personāla vadīšanā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sarkane, D. Pakalpojumu uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Maurāne, G. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011.- 61 lpp.
Atslēgas vārdi personāla atlases kritēriji un metodes, personāla atlases intervija, apmācības
Atslēgas vārdi angļu valodā criterions of personnel selection and selection methods, personnel selection interview, training
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 12:25:29