Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma procesu organizēšana"
Nosaukums angļu valodā "Processes Organization in a Production Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
Recenzents Asoc.prof., Mg.oec.R.Alsiņa
Anotācija Danas Datašvili bakalaura darba tēma ir Ražošanas uzņēmuma procesu organizēšana. Tēma ir saistīta ar ražošanas procesa sekmīgu organizēšanu ražošanas uzņēmumā un ar visiem tam procesam ietekmējošiem faktoriem. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām, kas sīkāk sadalītas apakšlīmeņos. Darba analītiskā apskata daļā autore aplūkoja uzņēmējdarbības procesa būtību un to efektivitātes novērtēšanas principus, ražošanas uzņēmuma būtību, uzņēmuma ražošanas struktūru, ražošanas faktorus, raksturoja ražošanas procesu, noteica ražošanas veidus un deva katra veida raksturojumu, aplūkoja produkcijas projektēšanas jautājumu, kā arī mārketinga un ražošanas saistības svarīguma jautājumu. Darba pētījumu un aprēķinu daļā autore izpētīja uzņēmumu X, kas nodarbojas ar iekārtu ražošanu. Autore raksturoja uzņēmuma darbību, norādīja saražoto iekārtu vispārējo un tehnisko raksturojumu, iekārtas ekspluatācijas noteikumus, raksturoja iekārtas montāžas procesu, aprēķināja vienas iekārtas pašizmaksu, kā arī izpētīja uzņēmuma X vadības un strādnieku struktūru strādnieku vecumu, dzimumu, pašreizēja profesiju un iegūto izglītību. Autore aprēķināja uzņēmuma darba algas fondu par trīm gadiem, izpētīja strādnieku algas un tās izmaiņas, aprēķināja uzņēmuma darbības izmaksas, kā arī uzņēmuma peļņu un zaudējumus trīs gadu laikam un veica secinājumus par visu minētu darbā informāciju, veica secinājumus par uzņēmuma X darbību, to finansiālo stāvokli un darbības turpināšanas lietderīgumu. Darba izstrādāšanas procesā autore izmantoja mācību grāmatus, lekciju konspektus, interneta resursus, kā arī uzņēmuma X sniegtus materiālus. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 52 lappusēm. Darbā izveidotas 16 tabulas, 5 attēli, 16 literatūras avotu skaits.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma procesu organizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Processes Organization in a Production Company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 12:59:48