Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Gaisa transporta ietekmes novērtēšana uz apkārtējo vidi."
Nosaukums angļu valodā "Air Transport Exposure Evaluation on the Environment."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Prof. Vladimirs Šestakovs
Recenzents Maģ. Leonīds Vinogradovs
Anotācija Maģistra darba tēmas nosaukums ir Gaisa transporta ietekmes novērtēšana uz apkārtējo vidi. Autors: Oļegs Keps Zinātniskais vadītājs: Dr.habil.sc.ing., profesors, V. Šestakovs Šī maģistra darba mērķis ir riska pakāpes, ko izraisa gaisa transporta troksnis, novērtēšana. Pirmajā darba daļā tiek formulēts šī maģistru darba mērķis. Otrā daļa ir veltīta gaisa transporta ekoloģiskā raksturojuma pētīšanai. Tiek apskatīta trokšņa, kā galvenā ekoloģiskā riska faktora, kaitīga iedarbība uz cilvēka organismu. Trešajā daļā tiek apskatīta un izanalizēta vispārīga informācija par trokšņiem - to būtība, klasifikācija, pieļaujamo trokšņu līmeņi. Ceturtā daļa ir veltīta aviācijas transporta trokšņu iedarbības uz apkārtējo vidi analīzei. Tiek apskatīti un novērtēti spēkā esošie ICAO standarti, kas reglamentē pieaujamas trokšņu normas, pielaides un trokšņu mērīšanas metodikas attiecībā pret dažāda tipa civilās aviācijas gaisa kuģiem un to komponentiem. Piektajā daļā tiek apskatīta trokšņu lauka aprēķināšanas metodikas mūsdienīgām civilās aviācijas lidmašīnām un izstrādāta jauna metodoloģiskā pieeja pietuvināta trokšņa līmeņa aprēķināšanai civilās aviācijas lidmašīnām ar turbo propelleru dzinējiem. Sestajā daļā notiek izstrādātas metodoloģiskās pieejas pārbaude uz An24 lidmašīnas piemēra. Septītajā daļā tiek veikta trokšņu, ko izraisa lidostas apkalpes tehnika, analīze un novērtēšana uz degvielas uzpildītāja piemēra. Astotajā daļā tiek apskatīti nepieciešamie nodarbināto aizsardzības pasākumi pret trokšņu iedarbības uz individuālo aizsardzības līdzekļu piemēra un izdarīti secinājumi. Darba beigās ir apkopoti secinājumi par padarīto darbu un dots izmantotas literatūras saraksts. Darba apjoms ir 81 lappuse, darbs sastāv no 9 daļām. Darbā parādīti 16 attēli un 12 tabulas. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi ekoloģiskais raksturojums,efektīvais trokšņu līmenis,skaņās spiediens,trokšņa diskrētas sastāvdaļas
Atslēgas vārdi angļu valodā ecological characteristics,noise effective level,sound pressure,noise discrete components
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 01:48:05