Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Noliktavas sistēmas izveide poligrāfijas ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Warehousing system development for a printing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darbā „Noliktavas sistēmas izveide poligrāfijas ražošanas uzņēmumā” tiek analizēta pastāvošā sistēma, atrastas nepilnības un pamatojoties uz problēmu cēloni noliktavā ir izstrādāti priekšlikumi, kas optimizētu noliktavas darbību un strukturēti ieviestu jauninājumus. Lai noteiktu uzņēmuma līdzšinējo darbību tiek analizēti finanšu dati un veikta SVID analīze, atklājot trūkumus un izceļot labvēlīgos aspektus. Darbs sastāv no analītiskās, pētījuma un aprēķinu daļas, pielikumiem, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem, kas novērš izvirzītās problēmas cēloni. Analītiskajā daļā tiek raksturota noliktavas saimniecība, kurā ietilpst noliktavu iedalījums, noliktavu funkcijas un operācijas, preču izvietošanas nozīme noliktavā un krājumu pārvaldības optimizācija. Uzņēmuma darbības izvērtēšanai tiek aplūkota teorētiskā informācija par uzņēmuma finanšu un SVID analīzes nozīmi. Pētījuma un aprēķinu daļā tiek analizēti uzņēmuma SIA „Dardedze Hologrāfija” finanšu dati un veikta SVID analīze. Balstoties uz pašreizējo noliktavas sistēmu, tiek meklēti problēmu cēloņi un risinājumi to novēršanai. Kā risinājums tiek izveidota noliktavas sistēmu mape, kuras saturā aplūko: noliktavas būtību uzņēmuma, zonu sadalījumu, organizatorisko struktūru un organizatoriskās struktūras sistēmu aprakstu. Sistēmu aprakstos ietilpst: materiālu krājumi, materiālu pieņemšanas kontrole; materiālu atlikumi, brāķu vai pretenziju piestādīšanas sistēma, gatavā produkcijas uzglabāšanas sistēma. Aplūkojot noliktavas mapes pastāvošās sistēmas, tiek veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi noliktavas darbības pilnveidošanai, kā rezultātā tas atspoguļosies finansiālā ziņā. Izstrādātā darba kopējais apjoms ir 85 lpp, tajā skaitā ietilpst 26 attēli, 4 tabulas, 1 formula un 19 pielikumi.
Atslēgas vārdi Noliktavas sistēmas izveide poligrāfijas ražošanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Warehousing system development for a printing company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 14:32:56