Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības sistēmas pilnveidošanas projekts ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Personnel Management Improvement in a Production Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
Recenzents Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Anotācija Diplomprojekts veltīts personāla vadības sistēmas pilnveidošanai ražošanas uzņēmumā. Darbs izstrādāts datorsalikumā, tā kopējais apjoms ir 70 lapaspuses un tajās ietilpst 3 tabulas, 40 attēli un 21 bibliogrāfijas avots. Darbs sastāv no piecām pamatdaļām: Analītiskā daļa, Projekta aprēķinu daļā, Tehnoloģiskā daļa, Darba un dabas aizsardzības daļa, Grafiskā daļa. Analītiskā daļa sastāv no 5 nodaļām, tajās tiek analizēta ražošanas uzņēmumā esošā situācija, kā rezultātā tiek izvirzītas problēmas. Projekta aprēķinu daļa sastāv no 3 nodaļām, tajās tiek meklēti problēmu cēloņi un tiek rasti risinājumi to novēršanai. Tiek uzsvērta darbinieku un vadības loma procesu uzlabošanā. Tehnoloģiskā daļa sastāv no 2 nodaļām, tajās tiek izveidots Gant grafiks pēc divām metodēm MS Excel 2007 vidē. Ar grafika palīdzību tiek parādīts vienas preces ražošanas process un tiek noteikts laiks, pēc kāda prece ir gatava. Darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no 2 nodaļām, tajās tiek analizēts un novērtēts darba aizsardzības plāns, tiek izvirzīti ieteikumi tā uzlabošanai, kā arī tiek noteikti darba vides riska faktori. Grafiskajā daļā tiek atspoguļoti diplomprojekta darba analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās un darba un dabas aizsardzības daļas rezultāti.
Atslēgas vārdi personāla vadības sistēmas pilnveidošana ražošanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel Management Improvement in a Production Company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 09:24:21