Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jaunas preces ieviešana Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "New product introduction in the Latvian market"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Bakalaura darba temats ir Jaunas preces ieviešana Latvija tirgū. Bakalaura darba tiek analizēta SIA SKS Projekti jaunievedums Aller Petfood mājdzīvnieku barības. Darba mērķis ir izpētīt Aller Petfood mājdzīvnieku barības sekmīgu ieviešanu Latvijas tirgū. Darbs sastāv no analītiskās apskatu daļas un praktiskās daļas. Analītiskā apskatu daļa sastāv no 5 nodaļām, bet praktiskā daļa sastāv no 6 nodaļām. Analītiskajā apskatu daļā tiek definēts jaunas preces jēdziens un nozīme. Tiek aprakstīts tirgus izpētes process, mārketinga stratēģijas izvēle, jaunas preces plānošana, preces virzīšana tirgū, tirgus izpēte un tirgus segmentācija. Praktiskajā daļā tiek veikta zooindustrijas izpēta un analīze, kā arī SIA SKS Projekti uzņēmuma apraksts un darbības virzieni. Ir noteikts rīcības plāns, kā jaunā prece tiks virzīta tirgū, izmantojot ārējas un iekšējas vides analīzi. Tirgus izpēte veikta izmantojot Portera piecu spēka modeli, SVID analīzi. Tiek analizēti nozīmīgākie konkurenti izmantojot General electric modeli, kā arī veikta virzīšanas pasākumu analīze un plānotas aptuvenās izmaksas četriem mēnešiem. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 58 lapaspuses. Bakalaura darbā ietverti 11 attēli un 11 tabulas, kā arī izmantoti literatūras (16 ) avoti.
Atslēgas vārdi bakalaurs, jauna preces, ieviešana tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelor, new products, the introduction of market
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 22:02:30