Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Profitability improvement project for a manufacturing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec. T.Kravčuka
Anotācija Diplomprojekta tēma Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojektā 78. lpp, attēloti 9. att. un 58. tab. Analītiskā daļā ir pētīts uzņēmuma SIA Voza Tekstils raksturojums un tiek veiktas iekšējo un ārējo faktoru analīze. Projekta aprēķinu daļā, pamatojoties uz analītiskas daļas apkopoto informāciju, tiek paradīta rentabilitātes radītāju dinamika, ar dažādu metožu palīdzību tiek plānotas visi nepieciešami uzņēmuma raksturojoši radītāji. Parāda kādi pasākumi jāveicina rentabilitātes paaugstināšanai, tiek plānotas uzņēmuma ieņēmumi un izmaksas. Tehnoloģiskā daļā tiek novērtētas plānotas investīcijas nepieciešamība. Darba un dabas aizsardzība daļā tiek precizētas uzņēmumā darba vides riski. Grafiskā daļā tiek atspoguļoti visi rezultāti, kuri ir iegūti projektā gaitā. Diplomprojekta galvenais izstrādes mērķis secināt uzņēmuma problēmas, lai risinātu galveno no tiem. Lai sasniegt mērķi ir nepieciešams izprast jēdzienu rentabilitāte, pielietot iegūtās zināšanas un dažāda metožu palīdzību veikt nepieciešamas analīzes.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Profitability improvement project for a manufacturing company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 12:27:44