Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "103. sērijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi"; inženierprojekts "Biogāzes kokģenerācijas stacija Viļānos"
Nosaukums angļu valodā "Solutions to Increasing Power Efficiency in 103 Series Buildings"; Engineering Design Project "Biogas Cogeneration Plant in Viļāni"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs doc. M.Vilnītis
Recenzents P.Kara
Anotācija Bakalaura darbam Mājoklis ir svarīgs nepieciešamās vides nodrošinājums cilvēka dzīves darbībai un eksistencei, un spilgts labklājības līmeņa rādītājs valstī. Vairākums dzīvojamo māju ir padomju laikā būvētās daudzstāvu dzīvojamās mājās, kuras veido Latvijas pilsētu mikrorajonus un neapšaubāmi ir Latvijas dzīvojamā fonda pamats. Saglabāšanas un attīstības jautājumi ar laiku nepaliek mazāki, bet pat otrādāk saasinās, jo ēku kalpošanas laiks palielinās, dzīvojamās ēkas ir salīdzinoši vecas un nekvalitatīvas, it sevišķi no siltuma patēriņa viedokļa, kas pēdējā laika tiek īpaši uzsvērts gan Latvijā, gan Eiropā, gan visā pasaulē. Darba uzdevums ir 103.sērijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Darbā tiek apskatitā 103.sērijas ēka, kas atrodas Rēzeknē, Upes ielā 39. Darba mērķis ir izpētīt, kā jaunie un potenciālie īpašnieki var uzsākt apsaimniekošanas darbību. Galvenie risināmie uzdevumi ir: apskatīt pakāpēnisko nonakšanu līdz renovētai ēkai; uz energoefektivitāti vērstas renovācijas būtības apskats; konkrēta renovācijas projekta lietderīguma apskats. Speciālās literatūras trūkuma dēļ darbs tiek balstīts uz normatīvo aktu un periodisko izdevumu bāzes, kā arī tiek izmantotas statistiskas izpētes metode, grafiskās analīzes metode, aptaujas metode (sarunas ar nozares speciālistiem), arī darbojoša uzņēmuma analīze. Inženierprojektam Inženierprojektā, atbilstoši izsniegtajam uzdevumam, izstrādātas tehniskās ēkas projekts biogāzes koģenerācijas stacijas Viļanos atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām. Būvniecības vieta Viļāni. a) Objekta funkcionālā shēma. Ēka ir vienstāva būve ar izmēriem plānā 20x15 m, un tās konstruktīvā risinājuma pamatelementi ir tērrauda konstrukcijas un tipveida saliekamie elementi sendvičtipa cinkoti sienu un jumta paneļi. Pirmajā stāvā paredzēts veidot caurbrauktuvi, materiālu piegādes bedri, sūkņu, vadības, iekārtu un motora telpu. Pagrābstāva bedre ir parēdzēts materiāliem. Celtniecības vieta Viļāni; Āra gaisa ziemas aprēķina temperatūra -22 C; Vēja slodzes rajons II, CNuN 2.01.07-85, 5.tab. 0,3kNm2; Sniega slodzes rajons II, 0,8kNm2; b) Grunts hidroģeoloģiskie apstākli. Grunšu ģeotehniskais raksturojums saskaņā ar 2009.g inženierģeoloģiskiem izpētes materiāliem. Zem pagraba grīdas atrodas smilts, vidēji rupja, vidēji blīva, ūdenspiesātināta ar sekojošiem rādītājiem: Grunts blīvums 2,00 tm3 porainības koeficients 0,6-0,7 grunts iekšējais berzes leņķis 350 deformācijas modulis 21Mpa Gruntsūdens līmenis konstatēts 1,40-2,40 m dziļumā no zemes virsmas. Sniega segas kušanas rezultātā gruntsūdens līmenis var mainīties 0,5 m robežās. c) Inženierkomunikāciju tīklu izvietojums. Aukstā ūdens piegāde objektam tiek nodrošināta, pieslēdzoties centrālājām ūdensvadam. Ēkai ir centrālās apkures pieslēgums, kuru nodrošina AS Viļānu siltums. Elektroenerģijas tīkla pievadi nodrošina AS LATVENERGO.
Atslēgas vārdi Grunts hidroģeoloģiskie apstākli
Atslēgas vārdi angļu valodā Hydrogeological conditions of the soil
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2012 09:20:28