Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance improvement project for a commercial enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Anotācija Diplomprojekta autors: Zālīte Z. (2011.) Diplomprojekta tēma: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Pirmajā darba daļā īsi raksturots uzņēmums „Witraktor”, uzņēmuma nozare, kurā tas darbojas, raksturoti klienti un analizēti galvenie konkurenti, kā arī izstrādāta uzņēmuma SVID analīze. Otrajā darba daļā tika analizētas uzņēmuma problēmas un piedāvāti problēmu iespējamie risinājumi pēc autores domām. Trešajā darba daļā tika aprakstīta uzņēmumā pielietotā datorsistēma CRM, kā arī veiktas vairākas uzņēmuma apgrozījuma prognozes. Ceturtajā darba daļā tika analizēta darba drošības situācija uzņēmumā, kā arī izstrādāts darba drošības plāns nākamajam 2012.gadam. Piektajā darba daļā tika apkopoti galvenie grafiskie darba elementi, kas darbu padarīja uzskatāmāku un saprotamāku. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka ekonomiskā situācija valstī ļoti spēcīgi ietekmē arī šo nozari, jo uzņēmums ir stipri saistīts ar valsts atbalstītajiem projektiem. Uzņēmumam ir ļoti svarīgi iegūt plašāku atpazīstamību. Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikumiem. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 23 att., 31 tab., bibliogrāfija - 23 avoti latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial enterprise, improvement project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 09:48:51