Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Mašinu un ierīču lokano elementu svārstību analīze un praktiskais pielietojums"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and Practical Application of Vibrations of Flexible Elements in Machines and Devices"
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
Recenzents profesors Jānis Auziņš
Anotācija ANOTĀCIJA Darbs veidots kā nobeiguma darbs bakalaura akadēmiskajām studijām RTU Mehānikas institūta Transporta un mašīnzinību fakultātē. Darbs tiek veltīts mašīnu un mehānismu lokano elementu (siksnu, kabeļu, tauvu, stīgu u.c.) šķērssvārstību izpētei pie kinemātiskās un parametriskās ierosmes. Matemātiski uzdevums ir formulēts, ka lokana elementa uzspiesto un parametrisko svārstību parciālais diferenciālvienādojums, turklāt tiek ņemta vērā lokana elementa ģeometriskā, statiskā un fiziskā nelineāritāte. Sistēmas dinamiskā analīze tiek veikta, matemātiski modelējot lokana elementa nelineārās šķērssvārstības analogu-ciparu datoru kompleksā, kā arī personālā datora ar programmatūras „MATLAB” palīdzību. Tiek novērtēta dažādu rezonanses režīmu, iespējamo apskatāmajā sistēmā (parastas parametriskās rezonanses, kombinacionālās rezonanses, uzspiesto svārstību rezonanses), bīstamības pakāpe. Šis novērtēšanas pamatā ir režīmu salīdzināšana pēc ierosmes frekvenču intervālu platības, transversālo pārvietojumu un stiepējspēku maksimāliem lielumiem. Tiek parādīts, ka lokano elementu kombinacionālās parametriskās svārstības ir mazāk bīstamas par svārstībām parastos parametriskos rezonanses režīmos. Analīzējot uzspiesto un parametrisko svārstību mijiedarbības īpatnības, parādīta iespēja apspiest lokana elementa nevēlamas uzspiestas šķērssvārstības, ierosinot aksiāla stiepējspēka papildus pulsāciju ar frekvenci , kura ir 2,8  3 reizes lielāka par zemāku pašsvārstību frekvenci 1. Uz šī efekta pamata iespējams apspiest lokana elementa rezonanses šķērssvārstības ievilkšanas zonas ietvaros un līdz ar to paplašināt mašīnas pieļaujamo darba ātrumu diapazonu. Daži teorētiskās analīzes rezultāti tiek apstiprināti eksperimentāli. Darba autors Edgars Lapiņš. Darbs sastāv no ievada, galvenajām sadaļām, secinājumiem un izmantotās literatūras. Darba apjoms: 50 lpp. teksts, 30 attēli, 1 tabula un 42 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Lokano elementu šķērssvārstību analīze un tās praktiskais pielietojums tehnikā
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis and Practical Application of Vibrations of Flexible Elements in Machines and Devices
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 13:23:20