Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "AAS „Balva” finanšu analīze 2007.-2010.gadā"
Nosaukums angļu valodā "AAS “Balva” Financial Analysis from 2007 to 2010"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Roščinkina, AAS „Balva” grāmatvedes vietniece
Recenzents I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba uzdevums bija analizēt apdrošināšanas sabiedrības „Balva” darbību un finanšu rādītājus. Lai sasniegtu šos uzdevumus tika studēta literatūra par finanšu analīzi uzņēmumos. Sabiedrības analizei tika izmantotas apdrošināšanas sabiedrības „Balva” gada pārskati un iegūtie materiāli prakses laikā.Analīzes gaitā tika secināts, ka uzņēmums finansiāli ir nestābils. Darba satāvā ir: ievads, trīs daļas secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba apjoms – 62. lapas. Darbā ir 14 - tabulas, 7 – attēli, 15 – literatūras avoti,2 – pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt galveno finanšu un ekonomisko „Balva AAS” rādītāju dinamiku par 2007.-2010. gadu, analizēt rezultātus un izdarīt atbilstošus secinājumus. Pirmajā daļā tika apskatīts finanšu analīzes teoretiskais pamats, finanšu analīzes jēdzieni,uzdevumi un nozime. Otrajā daļā tika apskatīti faktori, kuri nosaka apdrošināšanas sabiedrības finanšu stabilitāti (pašu kapitāla, apdrošināšanas rezervju, ieguldījumu un likmju politikas nozīme finanšu stabilitātē), kā arī apdrošināšanas maksājumu aplikšana ar nodokļiem un apdrošināšanas sabiedrību darbības riska analīze. Trešā daļa iepazistīna ar finanšu gaitas rezultātiem un sabiedrības finansiālo stāvokli.Trešaja daļā tika analizētas un raksturotas „Balva” AAS bilance, investiciju darbība, maksātspēja, finanšu stabilitāte un sabiedrības darbība. Pamatojoties uz to, ka analīzes gaitā tika secināts, ka uzņēmums finansiāli nestābils tika izdarīti atbilstošie secinājumi un priekšlikumi ar iespējamo pasākumu finanšu stāvokļa uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Apdrošināšanas sabiedrības "Balva" finanšu analize 2007-2010 gadā
Atslēgas vārdi angļu valodā "AAS “Balva” Financial Analysis from 2007 to 2010"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 19:30:55