Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums „Latvijā esošo bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības analīze un pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā „Technical Surveillance of Dangerous Equipment Analysis and Improvement in Latvia”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
Recenzents M.sc.TQM Raimonda Liepiņa
Anotācija Maģistra darbā „Latvijā esošo bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzības analīze un pilnveidošana” aplūkotas Latvijā esošās bīstamās iekārtas un to piemērojamo normatīvo aktu prasības. Bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas uztur bīstamo iekārtu reģistru. Bīstamo iekārtu reģistrā tiek ievadīta visa nepieciešamā informācija par bīstamo iekārtām un to veiktajām kārtējām tehniskajām pārbaudēm, kuras veic akreditētas inspicēšanas institūcijas. Galvenais darba mērķis ir izanalizēt Patērētāju tiesību aizsardzības centra veikto pārbaudes gaitu, to trūkumus un nepieciešamos pilnveidojumus. No bīstamo iekārtu reģistra tiek konstatēts bīstamo iekārtu skaits, kurām līdz 2010.gada decembra nogalei nav veiktas tehniskās pārbaudes saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to tiek meklēti bīstamo iekārtu uzraudzības procesa optimizācija, lai samazinātu neatbilstošo iekārtu skaitu. Viens no efektīvākiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra apsekojuma projektiem 2010.gada nogalē bija „Slēpotājiem paredzēto trošu ceļu pārbaudes”, kurās tika konstatētas daudz neatbilstības normatīvo aktu prasībām. Darbā tiek analizēta risku novērtēšana process, kā arī tiek izveidota riska analīze cilvēkiem paredzētiem liftiem. Riska analīzes rezultātos atklājas, ka trīs pozīcijas novērtēts kā ar nozīmīgu risku līdz ar to jāmeklē iespējas kā šo risku samazināt līdz minimumam. Maģistra darbā tiek piedāvāti pilnveidojumi bīstamo iekārtu uzraudzības procesā, jo katru gadu šo bīstamo iekārtu skaits palielinās Latvijā, līdz ar to neatbilstošo iekārtu skaits normatīvo aktu prasībām arī palielinās, bet Patērētāju tiesību aizsardzības centra resursi pat samazinās. Darba apraksts satur 101 lapas, 35 attēli, 8 tabulas un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, bīstamā iekārta, bīstamo iekārtu valdītājs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Consumer Rights Protection Centre, hazardous equipment, dangerous equipment by the holder.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 09:01:53