Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas mārketinga darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Marketing activities improvement project for a commercial bank"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec,asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta temats ir Komercbankas mārketinga darbības pilnveidošanas projekts. Šī diplomprojekta mērķis ir pilnveidot SEB bankas produkta Jauniešu komplekts mārketinga darbību, lai palielinātu jauniešu klientu skaitu SEB bankai. Diplomprojekts sastāv no 5.daļām. 1.daļā tika analizēta SEB bankas mārketinga darbība un SEB bankas piedāvātais produkts Jauniešu komplekts. Analizējot SEB bankas Jauniešu komplekta mārketinga darbību, tika izvirzītas 3 problēmas. 2. daļā autore piedāvāja problēmu risinājumu, veidojot pasākumus Jauniešu komplekta virzīšanai tirgū. Problēmu risinājumus autore piedāvā, izpētot jauniešu aktualitātes un intereses. Tiek izstrādāts mārketinga darbības plāns. 3.daļa ir tehnoloģiskā daļa. Šajā daļā autore izveido SEB bankas Jauniešu mājas lapu, 1.daļā SEB bankas mājas lapas sarežģītība bija viena no izvirzītajām problēmām. Ceturtā ir darba aizsardzības daļa. Šajā daļā autore izveidoja SEB bankas risku matricu un darba aizsardzības izmaksas. 5.daļa ir grafiskā daļa. Diplomprojekts sastāv no 68 lpp, 18 tabulām un 26 attēliem.
Atslēgas vārdi Jauniešu komplekts, mārketinga darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Youth set, Marketing activities improvement project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 22:34:54