Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Organik produkti un to sertificēšanas iespējas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Organic Products and Sertification Opportunities in Latvian Republic"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs lektore, M.sc.TQM Svetlana Mjakuškina
Recenzents Asoc. prof., Dipl.ing.Jānis Miķelsons
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu Organik produkti un to setificēšanas iespējas Latvijā. Šis darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, noslēguma, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Ievadā tika formulēts aplūkotās tēmas mērķis, aktualitāte, pētījuma uzdevumi, metadoloģija, novitāte, kā arī atveidota darba struktūra. Maģistra darba pirmajā nodaļā izvērtēta dabiskās,tradicionālās kosmētikas atšķirības, kā arī apzinātas veselībai kaitīgās vielas un izteikts priekšlikums izmaiņām likumdošanā, maģistra darba otrajā nodaļā aprakstīta standartizācijas sistēma, Jaunās pieejas koncepcija un atbilstības novērtēšanas procedūras. Trešajā nodaļā tiek apskatīta sertifikācija un organiskās kosmētikas sertifikācijas organizācijas. Ceturtajā nodaļā tiek aprakstīti darba autores priekšlikumi standarta izveidei un izstrādāta sertificēšanas shēma. Maģistra darbā ir 71 lappuses, tajā ir 12 attēli, 1 tabula un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Dabiska kosmētika, kaitīgās vielas, standartizācija, standarts, sertifikācija, atbilstības novērtēša
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural cosmetics, hazardous materials, standardization, standards, certification
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 21:28:39