Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga pasākumu ietekme uz produktu dzīves ciklu"
Nosaukums angļu valodā "Marketing activities impact on product life cycle"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Recenzents Mg.oec.V.Cudečkis
Anotācija Diplomdarba tēma ir Mārketinga pasākumu ietekme uz produktu dzīves cikliem tika izstrādāts ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras programmas ietvaros. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomdarba apjoms ir 100 lpp., tas satur piecas daļas (analītisko, projekta aprēķinu, tehnoloģisko, darba aizsardzības un grafisko daļu). Diplomdarbā tika analizēts uzņēmums SIA DC Krasts darba gaitā tika analizēts uzņēmums. Noteikti gan iekšējie, gan ārējie faktori, kuri ietekmē uzņēmumu un arī produkta dzīves ciklu. Tika izveidota SVID analīze un izvirzītas trīs problēmas- nepieciešama reklāmas izveide, nepieciešams pārklāt produkta dzīves ciklu ar cita produkta dzīves ciklu un ir jāveic piegādātāju novērtējums. Tika noteikti šo problēmu risinājumi, apskatīts uzņēmums no darba drošības viedokļa- izveidota tabula ar darba drošības ietekmējušiem faktoriem norādītas cenas riska faktoru samazināšanai un ar kādiem līdzekļiem. Izveidota piegādātāju datubāze ar kuras palīdzību var veikt pasūtījumus un novērot piegādātājus. Datubāze tika izveidota, lai atvieglotu darbinieku darbu un mazinātu kļūdainu pasūtījumu iespējamību. Diplomdarba ietvaros tika pievienotas grafiskās ilustrācijas ar dažādiem uzņēmuma rādītājiem. Noslēgumā izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Darbs izstrādāts patstāvīgi, darba gaitas kontroli veicis darba vadītājs, tehnoloģiskās un darba aizsardzības daļas ietvaros tika nozīmēti konsultanti.
Atslēgas vārdi mārketings, reklāma, dzīves cikls, piegādātāji, bakalaurs
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, comercial, life cykle, supliers, diploma
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 10:51:33