Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ekoloģiska produkta sertifikāts ražošanas uzņēmumā, ietekmes uz vidi novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Environmental Product Declaration in Manufacturing Company, Environmental Impact Assessment"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
Recenzents M.sc.ing. Guna Čivčiša
Anotācija Bakalaura darba Ekoloģiska produkta sertifikāts ražošanas uzņēmumā. Ietekmes uz vidi novērtējums tematika aptver jēdzienu vide un ietekme uz vidi izpratni, uzņēmuma ražošanas procesu ietekmes uz vidi un piesārņojuma novērtējumu. Darbā iepazīts ekoloģiska produkta sertifikāta nozīmīgums uzņēmuma darbībā. Apzināts, kāpēc tāds ir vajadzīgs, kam tas ir vajadzīgs un ko tas dod vai veicina tālākā uzņēmuma darbībā. Darbā izvērtēta situācija lielā ražošanas uzņēmumā un veikta salīdzināšana ar valstī noteiktiem limitiem un robežlielumiem. Aplūkota uzņēmuma AS Valmieras Stikla šķiedra darbība un vadlīnijas, izpētīts, ko uzņēmums veic, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi un radītu pēc iespējas mazāku kaitējumu dabai un cilvēkam. Novērtēta situācija uzņēmumā un atrasti iespējamie problēmu risinājumi, kā arī izpētītas iespējas, noteikti pasākumi uzņēmuma darbības pilnveidei, kaitīguma samazināšanai nākotnē. Darbā apkopotas un sistematizētas bakalaura studijās Rīgas Tehniskajā universitātē iegūtās teorētiskās zināšanas. Bakalaura darbs izstrādāts praktisko pētījumu metodoloģijā. Inovatīvo praktisko pētījumu metodoloģija sakņojas pilnveides īstenošanas pasākumu praktisko risinājumu mērķtiecīgā izpētē, to salīdzinošā analīzē un pārākā veidojuma izstrādāšanā, izmantojot pētījuma attīstošās pilnveides ciklu DMAIC (Define, Measure, Analysis, Improve, Control). Darba apraksts satur 52 lpp., 9 tabulas, informācijas avotu un publikāciju sarakstu.
Atslēgas vārdi Ekoloģiska produkta deklarācija.AS Valmieras stikla šķiedra.Ietekme uz vidi.Piesārņojums.Uzlabojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Environmental product declaration.Valmiera FibreGlass Factory. Impact assessment. Pollution.Develop
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 15:00:37