Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums “Personāla karjeras plānošanas projekts Jūras Spēkos”
Nosaukums angļu valodā „Personnel career planning project in Navy”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof. K. Didenko
Recenzents Mg.psih. S.Gailīte
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Personāla karjeras plānošanas projekts Jūras Spēkos. Pētīšanas objekts šajā diplomprojektā ir Jūras Spēku flotiles personāla karjeras plānošanas sistēma un tās piemērotība karavīru karjeras izaugsmes vajadzību apmierināšanai. Diplomprojekta mērķis ir veikt Jūras Spēku flotiles personāla karjeras plānošanas sistēmas analīzi un izstrādāt projektu JSF personāla karjeras plānošanai. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 79 lappuses, 21 tabula un 30 attēli. Darbā izstrādes gaitā izmantoti 24 literatūras avoti Diplomprojekts sastāv no 5 daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās kā arī darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojektam ir pievienoti 9 pielikumi Diplomprojekta analītiskajā daļā ir veikts organizācijas darbības raksturojums. Tālāk seko patreizējās karjeras izaugsmes sistēmas izklāsts un analīze. Daļas nobeigumā ir nodefinētas pastāvošās problēmas JSF karjeras izaugsmes sistēmā. Diplomprojekta praktisko aprēķinu daļā ir veikti JSF personāla dinamikas aprēķini laika posmā no 2006 līdz 2010. gadam, jo tie raksturo personāla mainības tendenci pēc pēdējām nozīmīgākajām pārmaiņām organizācijā. Tālāk seko pētījums par JSF personāla karjeras izaugsmes vajadzībām un JSF karjeras apmācību vajadzību aprēķini, vakanto štata vietu aizpildīšanas plāna priekšlikums, kā arī finansiālo izdevumu aprēķini nepieciešamo karjeras apmācību vajadzību apmierināšanai un vakanto štata vietu aizpildīšanai. Daļas nobeigumā ir izstrādāti ieteikumi karjeras sistēmas uzlabošanai. Tehnoloģiskajā sadaļā ir paradīts ar kādām statistiskās analīzes metodēm tiek veikta personāla analīze un dinamikas aprēķināšana. Daļas nobeigumā ir veikta aptaujas anketas rezultātu analīze izmantojot MS Excel darbarīkus Auto Filter un Pivot Table. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta organizācijas darba aizsardzības sistēmas analīze izmantojot pastāvošo LR likumdošanu. Grafiskajā daļā apkopoti projekta izstrādes laikā iegūtie un sasniegtie rezultāti. Diplomprojekta mērķis ir sasniegts, jo ir veikta JSF karjeras plānošanas sistēmas analīze, kā arī izstrādāti priekšlikumi analīzes rezultātā atrasto nepilnību novēršanai.
Atslēgas vārdi karjera
Atslēgas vārdi angļu valodā career
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 10:35:42