Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „ASV 2008. gada finanšu krīzes ietekme uz Latvijas ekonomiku”
Nosaukums angļu valodā „Impact of financial crisis of USA in 2008 on the national economy of Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec.I. Dovladbekova
Recenzents Dr.oec.M. Šenfelde
Anotācija Maģistra darba ASV 2008. gada finanšu krīzes ietekme uz Latvijas ekonomiku mērķis ir noteikt šīs finanšu krīzes ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Darba ietvaros tiek pārbaudīta hipotēze, ka 2008. gada ASV finanšu krīze ir vistiešākais un visnozīmīgākais Latvijas ekonomiskās lejupslīdes faktors. Hipotēze tiek pārbaudīta ar empīriska induktīva pētījuma palīdzību un pētījuma rezultātā darba hipotēze apstiprinās. Šī pētījuma objekts ir finanšu krīzes un ekonomiskās recesijas, un darba priekšmets ir saistība starp 2008. gada ASV finanšu krīzi un 2008-2009. gada Latvijas recesiju. Darbam ir trīsdaļīgs saturs. Pirmajā daļā tiek aplūkoti vēsturiskie un teorētiskie faktori, kas ļauj izprast Finanšu krīzes izveidošanās pamatus un arī darbības, kuras tika veiktas tās seku samazināšanai. Otrajā daļā tiek analizēti krīzes efekti, aplūkojot statistikas datus un reportāžas. Trešā daļa ir šī darba ietvaros veiktā induktīvā hipotēzi pārbaudošā empīriskā analīze. Darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi. Šī darba ietvaros tika apstrādāta informācija no plaša avotu loka. ASV Finanšu krīzes izpratne ir galvenokārt balstīta uz tādām grāmatām kā M. Lewis The Big Short:, D. Schiff Crash Proof, P. Krūgmens Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008. gada krīze, kā arī citiem avotiem. Ekonomikas teorētiskā analīze ir balstīta uz tādiem darbiem kā R. Skidelsky - Keynes: The Return of the Master, T. Woods Meltdown, kā arī virkni citu grāmatu, publikāciju un rakstu. Darbā tiek plaši izmantoti periodika un interneta resursi vēsturisko realitāšu izpratnei un laika gara notveršanas mēģinājumos. Statistisko datu avoti ietver sevī datus no Eurostat, Latvijas Centrālā statistikas biroja un citiem avotiem. Darba empīriskais pētījums ir balstīts uz Pasaules Bankas statistiku. Darba noslēgumā tiek veikta virkne secinājumu un tiek piedāvāti vairāki priekšlikumi. Galvenie darba secinājumi izceļ ASV finanšu krīzes izraisošo faktoru sarežģīto un savstarpēji saistīto raksturu. Būtisks secinājums ir tas, ka globālajā finanšu pasaulē, notikumi vienā valstī var novest pie globālās recesijas. Ekonomiskās teorijas analīze izceļ efektīvo tirgu hipotēzes norietu un Keinsisma ideju atgriešanos ekonomiskajā domā. Balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, darbs rosina uz lielāku intelektuālo atklātību un aicina saglabāt un izcelt normatīvāspozitīvās ekonomikas nošķirtību. Darba apjoms ir 94 lpp, ieskaitot 3 tabulas,10 attēlus un 185 avotu bibleogrāfiju.
Atslēgas vārdi Finanšu krīze, krīze, recesija, ekonomikas lejupslīde
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial crisis, crisis, recession, economic downturn
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2011 22:19:04