Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Ārzonu darbības analīze un to ietekme uz nodokļu administrēšanu"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Low Tax Countries and Zones Activities and its Impact on Tax Administration"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba ietvaros Ārzonu darbības analīze un to ietekme uz nodokļu administrēšanu tiek pētīti jautājumi, kas saistīti ar ārzonu kompāniju darbības principiem, to izmantošanu starptautiskajā komercdarbībā, atsevišķu jurisdikciju priekšnosacījumiem kompāniju dibināšanā, kā arī nodokļu optimizēšana starptautisko tirdzniecības darījumu veikšanā. Autore izvēlējās šo tēmu, jo tā ir aktuālā un pēdējos gados arvien lielāks kompāniju skaits sāk izmantot ārzonu shēmas nodokļu optimizēšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkota ārzonu būtība, kompāniju veidi un īpatnības, kā arī Latvijas Republikas likumdošana attiecībā uz ārzonām. Otrajā daļā autore apraksta ārzonu kompāniju darbību izmantošanas veidus, izvēles kritērijus un reģistrācijas dokumentu izvēlēšanas procesu, kā arī visizplatītāko ārzonas shēmu pielietojumu. Darba trešajā daļā tiek aprakstīta ārzonu ietekme uz nodokļu administrēšanu kā ar ārzonas kompānijas palīdzību tiek veikta nodokļu optimizēšana. Šajā daļā autore arī apskata ārzonu īpatnības dažādos pasaules reģionos. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus ārzonu kompānijas jurisdikcijas optimālai izvēlei, lai maksimāli optimizētu maksājamos nodokļus. Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti tādi uzdevumi: -definēt ārzonu kompānijas jēdzienu, izveidošanas mērķus un galvenos uzdevumus; -izkliedēt mītus par ārzonām ka tas ir nelikumīgi un dārgi; -aprakstīt ārzonu kompāniju reģistrēšanas procesa īpatnības; -izpētīt atsevišķu jurisdikciju priekšnosacījumus kompānijas reģistrēšanai un uzturēšanai; -definēt ārzonu kompāniju statusu Latvijas Republikas likumdošanā. Diplomdarba pētījuma objekts: ārzonas. Diplomdarba pētījuma priekšmets: ārzonu ietekme uz nodokļu administrēšanu. Diplomdarba apjoms ir 72 lpp., tajā ietverti 19 attēli, 2 tabulas un pievienoti 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ārzona, nodokļi, nodokļu optimizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Low tax zones, offshore, tax, tax administration
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 15:18:48