Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Reklāmas aģentūras darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Operational efficiency enhancement project for an advertising agency"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Anotācija Laure, K. SIA AIRPORT Saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts K. Laure, K. Marinska. Rīga, RTU IEVF bakalaura profesionālo studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana, 2011. 65 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 53 attēli, 15 tabulas. Darbam pievienots 2 pielikums. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumu kopumu SIA AIRPORT saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Analītiskajā daļā ir analizēta informācija par SIA AIRPORT. Izpētīti uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi ietekmējošie faktori, veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, kā arī konstatētas galvenās uzņēmuma problēmas. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta uzņēmuma potenciālo klientu datu bāze. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta darbinieku darba riska novērtēšana un ieteikti pasākumi to novēršanai. Grafiskajā daļā ir atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Darba izstrādes gaitā tiek secināts, ka uzņēmuma galvenās problēmas ir nepietiekams klientu skaits un darba resursu neefektīva izmantošana, tāpēc ir jāveic nepieciešamie pasākumi klientu piesaistīšanai un darba resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai. Tika izvirzīti trīs priekšlikumi problēmu risināšanai: aktīvās pārdošanas projekta, mārketinga projekta un darba resursu efektivitātes paaugstināšanas izstrāde.
Atslēgas vārdi efektivitāte, reklāma
Atslēgas vārdi angļu valodā effficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 22:15:44