Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Konteineru pārvadājumu attīstības iespējas Latvijā ”
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for development of container transporation in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lekt.J.Kuškins
Recenzents Mg.oec., lekt.P.Patļins
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma: „Konteineru pārvadājumu attīstības iespējas Latvijā”. Darba mērķis ir novērtēt konteineru pārvadājumu attīstību Latvijā un izstrādāt iespējamos modeļus tās attīstībai perspektīvā. Darba uzdevumi: • teorētiskās literatūras un avotu salīdzinošā analīze par konteineru pārvadājumiem un to loģistiku; • analizēt un izvērtēt konteineru pārvadājumu nozares pašreizējo attīstību Latvijā; • izstrādāt ilgtermiņa un īstermiņa modeļus konteineru pārvadājumu nozares attīstībai Latvijā; • balstoties uz analīzi, izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Bakalaura darba pirmā nodaļa ir teorētiskā daļa, kura veltīta konteineru pārvadājumu pamatbūtībai. Tiek skaidrota un vērtēta konteineru pārvadājumu plūsmas organizācija un raksturota tās ekonomiskā attīstība. Bakalaura darba otrā nodaļa ir pētījuma daļa, kur ir izskatīta un izvērtēta konteineru pārvadājumu nozares attīstība Latvijā. Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir loģiski konstruktīvā metode, monogrāfiskā metode un dinamiskā rindu metode. Par pētījuma avotiem bakalaura darbā kalpoja Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, juridiskā un ekonomiskā literatūra, elektroniskie informācijas avoti, raksti, komentāri, kā arī darbā gūtā pieredze. Darbs sastāv no 73 lapām un 45 izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Konteineru pārvadājumu attīstības iespējas Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Container transport development opportunities for Latvian
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 15:41:56