Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu administrēšana VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā
Nosaukums angļu valodā "Value Added Tax Refund Administration at State Revenue Service Tax Board in Riga’s Latgale Suburb Customers Services Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs L.Miļevska, VID Latgales priekšpilsētas klientu apk.centrs
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu administrēšana VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā”. Nodokļu administrēšana ir viens no nozīmīgākajiem elementiem bez, kura nav iedomājama nodokļu sistēmas izveidošana. Latvijā nodokļu administrēšana ir sarežģīta, ja maina vienas funkcijas saturu, mainās visas pārējās funkcijas. Svarīgi izveidot tādu nodokļu administrēšanu, kura kalpos valstij par labu un sekmes valsts labklājību. Diplomdarba mērķis ir apskatīt Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu būtību un izanalizēt Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksas procesu, sniegt tā vērtējumu un izvirzīt priekšlikumus tā attīstībai pilnveidošanai un uzlabošanai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai nepieciešams izvirzīt noteiktus uzdevumus:  apskatīt Valsts ieņēmumu dienesta Datu ticamības novērtējuma nodaļas darbības principus un Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu būtību, ka arī izvērtēšanas procesa pamatprincipus, pārmaksu atmaksu kārtības noteikumus;  izanalizēt ar Pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu skaitu dinamiku un pieprasītu pārmaksu atmaksu uz nodokļa maksātāju bankas kontu un novirzīšanu uz citiem nodokļiem, nodevām vai obligātajiem valsts maksājumiem;  izanalizēt Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu par atmaksātiem un atteiktiem nodokļa summām pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas; Pētījuma objekts – Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu administrēšana VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā. Pētījuma priekšmets – Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksu administrēšanas analīze. Autore darbā pierāda, ka izvirzītais mērķis ir sasniegts un uzdevumi izpildīti. Nobeigumā doti secinājumi un priekšlikumi, kurus var izmantot pievienotās vērtības nodokļu pārmaksu atmaksu administrēšanas procesu uzlabošanai. Darbu var izmantot, gan kā mācību līdzekļi, gan kā informatīvo materiālu nodokļu maksātāju informēšanai un izglītošanai. Diplomdarbs sastāv no 3 sadaļām, katrai sadaļai ir 3 nodaļas, kopējais lappušu skaits 64. Darbā iekļautas 5 tabulas un 22 attēli. Pievienoti 11 pielikumi, kuri papildina darba nodaļas ar uzskatāmiem materiāliem. Darba izstrādes gaitā tika izmantoti 27 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi PVN pārmaksu atmaksu administrēšana VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales PP KAC
Atslēgas vārdi angļu valodā VAT Refund Administration at State Revenue Service Tax Board
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 12:59:07