Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākumu nodokļa administrēšana jūrniekiem"
Nosaukums angļu valodā "Personal Income Tax Administration Seafarers"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I. Ābele, VID nodaļas vadītāja
Recenzents A. Segliņa, VID odokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Darbā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana jūrniekiem pētīta šī nodokļa ieturēšanas un deklarācijas aizpildīšanas kārtība. Par pamatu tika ņemta specializējošās prakses darba pieredze Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu centrā. Darbu izstrādāja RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedras studente Kristīna Ivanova. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir viens no Latvijā maksājamajiem, vieni no nodokļu maksātājiem un ienākumu guvējiem ir jūrnieki, no kuru ienākumiem nodoklis nav ieturēts, līdz ar to šīm personas aizpilda gada ienākumu deklarāciju un aprēķina nodokli, ko ir jāiemaksā valsts budžetā. Autores izvēlētā diplomdarba tēma ir aktuāla, jo jūrniekiem sagādā grūtības aprēķināt apliekamo ienākumu un nodokli, jo literatūras, kas būtu saistīta ar nodarbināto jūrnieku aplikšanu ir maz. Pētījuma objekts iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana jūrniekiem. Pētījuma priekšmets ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa apliekamo ienākumu aprēķināšana un gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtība. Diplomdarba mērķis izpētīt nodokļa politiku attiecībā uz jūrniekiem, nodokļu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. Hipotēze jūrnieka nodokļa aprēķināšana atbilstoši deklarācijas aizpildīšanas kārtībai ir pakļauta riskam. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: raksturot nodokļa būtību; izpētīt nodokļa regulējošos normatīvos aktus; analizēt nodokļa aprēķināšanu un ar piemēru palīdzību attēlot deklarācijas sastādīšanu; uz analīzes pamata izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus nodokļa administrēšanas uzlabošanai. Darbs sastāv no 3 nodaļām, 60 lapām, kurās ietvertas 12 tabulas, 5 attēli, 29 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 10 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšana jūrniekiem
Atslēgas vārdi angļu valodā The personal income tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 15:38:32