Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Pazemes velo novietnes projekts"
Nosaukums angļu valodā "Underground Bicycle Stand Project"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs doc. Gundars Zalcmanis
Recenzents doc.Ēriks Vonda
Anotācija Darba nosaukums: Pazemes velo novietnes projekts. Mērķis: radīt velo stāvvietu, kura ir 100% droša pret velo zādzību. Darba objekta apraksts: darba objekts manā bakalaura darbā ir pazemes velo stāvvieta, kurai veicu dažādus aprēķinus, kuri nepieciešami tās izveidošanai. Galvenie informācijas ieguves veidi: internets, mācību grāmatas, rokasgrāmata, lekciju pieraksti un konspekti, konsultācijas pie pasniedzējiem. Izvēlētā risinājuma būtība: pazemes telpa velosipēdu novietošanai. Tajā ir transportieris, kas pārvieto velo pa šo telpu. Pazemē velosipēdi tiek nogādāti ar pacēlājlifta palīdzību. Risinājums ir efektīvs drošības ziņā, jo nodrošina 100% velosipēda aizsardzību pret zādzību, un zemes jeb izmantotā virszemes laukuma ziņā, jo lielākā stāvvietas daļa atrodas pazemē. Galvenie aprēķini: tika veikti palešu pacēlājliftam. Noteicu summāro svaru, kas jāpaceļ, izvēlējos elektrodzinēju, izrēķināju zobratu pārvada mehānismu, skrūvstieņa mehānismu. Veicu stiprības aprēķinu paletes atbalstiem. Ekonomikas daļā veicu aprēķinus, nosakot izgatavošanas un ieviešanas izmaksas. Sastādīju arī izdevumu un ienākumu bilanci uzņēmumam, kas apkalpos stāvvietas. Darba aizsardzības sadaļā noteicu, kādai jābūt ventilācijas un apgaismes sistēmai. Vides aizsardzības sadaļā noteicu iespējamo CO2 samazinājumu. Pētnieciskā darba rezultāti un gala slēdziens: rezultātā ir uzprojektēta daļa pazemes velo stāvvietas, un aprēķinu ceļā noteiktas tās aptuvenās izveidošanas izmaksas, kas sākotnēji bija cerētas esam mazākas. Lai šī velo stāvvieta izmaksātu mazāk un lētāk, jāveic izmaiņas tās konstrukcijā, mainot vai nu materiālus, no kuriem tiek veidoti stāvvietas elementi vai arī izmainot konstrukciju. Aprakstošās daļas apjoms: 100 lappuses. Tabulu skaits: 4. Attēlu skaits: 63. Darbs sarakstīts: latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Pazemes velo novietnes projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Underground bicycle stand project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 13:17:23