Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Service company’s development project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Recenzents asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Anotācija Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un izanalizēt uzņēmuma saimniecisko darbību, izstrādāt SIA SSV Studio pilnveides plānu. Mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt šādus uzdevumus: Veikt izpēti par uzņēmuma finansiālo stāvokli; Analizēt uzņēmuma SIA SSV Studio saimniecisko darbību; Jauna pakalpojuma ieviešana uzņēmumā; Izstrādāt uzņēmuma SIA SSV Studio attīstības plānu. Diplomdarbs sastāv no piecām galvenajām daļām-analītiskās, projektu, tehnoloģiskās, darba un darba aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji. Analīzes rezultāti atklāja to, ka ar katru gadu uzņēmuma finanšu rādītāji pasliktinājās. Projektu daļā tiek piedāvāts jauna pakalpojuma izveides projekts, reklāmas izstrāde un plānošana, kā arī darbinieku motivācijas un personāla apmācības plāns. Darbinieku motivēšanas pētījuma ietvaros tika anketēti uzņēmuma darbinieki, aptaujai tika izmatota autores veidota anketa. Anketu apkopojumā atklājās vairāki trūkumi- darbiniekus neapmierina saņemtais atalgojums un daļa darbinieku izvērtē iespēju mainīt darba vietu. Tehnoloģiskajā daļā autore ievieš esošajā uzņēmuma mājaslapas sadaļu interneta veikals. Interneta veikalā būtu iespēja rezervēt pakalpojumu un laiku. Uzņēmumam tā būtu priekšrocība, jo datorizēti internetā būtu redzams meistaru klientu pieraksti un laiki, kuri ir brīvi. Diplomprojekta nobeigumā apkopoti autores secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma SIA SSV Studio darbības pilnveidošanai. Darbs ir rakstīts latviešu valodā un tā apjoms ir 67 lpp, tajā ir 5 nodaļas. Teksts papildināts ar 30 attēliem un 29 tabulām. Darba tapšanā izmantoti 21 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Skaistumkopšanas salons SSV Studio
Atslēgas vārdi angļu valodā Beauty salon SSV Studio
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 11:06:27