Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "SIA „Forum Cinemas” klientu piesaistīšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Customer attraction project for „Forum Cinemas” Ltd"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec,asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Peļņika, L. SIA „Forum Cinemas” klientu piesaistīšanas projekts: Diplomprojekts/ L. Peļņika, E. Gaile-Sarkane. – Rīga, RTU IEVF bakalaura profesionālo studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2011. 89 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 45 attēli, 31 tabula. Darbam pievienots 1 pielikums. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumu kopumu SIA „Forum Cinemas” klientu piesaistīšanai. Analītiskajā daļā ir analizēta informācija par SIA „Forum Cinemas”. Izpētīti uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi ietekmējošie faktori, veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, kā arī konstatēta galvenā uzņēmuma problēma. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi klientu piesaistīšanai. Tehnoloģiskajā daļā ir analizēta uzņēmuma mājas lapa un veikta tās uzlabošana. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta darbinieku darba riska novērtēšana un ieteikti pasākumi to novēršanai. Grafiskajā daļā ir atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Darba izstrādes gaitā tiek secināts, ka uzņēmuma galvenā problēma ir klientu skaita samazināšanās un tāpēc ir jāveic nepieciešamie pasākumi klientu piesaistīšanai. Tika izvirzīti trīs priekšlikumi problēmas risināšanai: Kino Kluba karšu sistēmas maiņa, mediju plāna izstrāde un korporatīvo klientu piesaistīšana.
Atslēgas vārdi Klientu piesaistīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer attraction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 17:27:50