Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu vadība nevalstiskajā organizācijā "
Nosaukums angļu valodā "Project management in a non-governmental organization"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.,asist. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Projektu vadība nevalstiskajā organizācijā. Par pētījuma objektu kalpo nodibinājums Sorosa fonds - Latvija, kas ir bezpeļņas organizācija un darbojas nevalstiskajā sektorā īstenojot sabiedriskā labuma aktivitātes, pievēršot uzmanību tādiem jautājumiem kā demokrātija, tiesiskums un tolerance Latvijā. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām: analītiskās, projektu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības, un grafiskās daļas. Analītiskās daļas ietvaros autore raksturoja organizāciju, veica darbības jomu analīzi, vides un tirgus analīzi, kā arī novērtēja finanšu darbību. Pamatojoties uz šajā daļā veikto analīzi autore izvirzīja trīs problēmas: projektu vadības sistēmas pilnveidošana; projektu vadības un kontroles sistēmas ieviešana; projektu kvalitātes uzraudzības sistēmas ieviešana. Projektu daļā konstatētajām problēmām tiek sniegti risinājumi. Lai pilnveidotu projektu vadības sistēmu ir jāievieš vienotas pieteikuma veidlapas, vienoti projektu novērtēšanas kritēriji, jāizstrādā darba informācijas pasākumu plāns un jāievieš elektroniskā pieteikuma sistēma. Lai īstenotu vadības un kontroles sistēmu ieviešanu ir jāievieš uzraudzības mehānisms visos projekta realizācijas posmos, kā arī jānosaka soda sankcijas. Kvalitātes uzraudzības sistēma vērsta uz darbinieku kvalifikācijas celšanu, laika plānošanu un darbu deleģēšanu, kā arī projektu un programmu savstarpējo novērtēšanu. Tehnoloģiskajā daļā autore ir izstrādājusi vērtēšanas sistēmu MS Access vidē. Izveidotā sistēma, ļauj veikt projektu vērtēšanu pēc noteiktiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem kritērijiem, iegūt atskaites formas par katru projektu. Dabas un darba aizsardzības daļā autore veikusi darba drošības apstākļu novērtējumu, nosakot darba riskus, un izstrādājusi preventīvo pasākumu plānu, lai tos novērstu. Grafiskajā daļā autore grafiski ir attēlojusi darba kopsavilkumu par augstākminētajām darba daļām un iegūtajiem rezultātiem. Darba kopējais apjoms ir 113 lapas. Darba ietvaros izveidoti 39 attēli un 38 tabulas.
Atslēgas vārdi projektu vadīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā project managemet
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2011 16:02:24